Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 38

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 38
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
38
Is onderdeel van:
de strakke lijnen van gesnoeide hagen en kunstmatige waterpartijen, maar kronkelende lanen, vijvers en bos- jes, een aanleg die meer thui s hoorde in het midden van de 1ge eeuw. In 1864 sterft Jhr Jan Elias Huydecoper; zlJn vrouw
was al enkel e jaren eerder overleden, in 1859. De erf- genamen verkopen het Slot Zeyst in 1867 aan Henriëtte Maria Jacoba Voombergh, daartoe in staat gesteld door haar vader Albert Voombergh , eigenaar van Hoog Beek en Royen en bankier te Amsterdam. Henriëtte Voombergh trouwde in 1854 met mr Charles Bernard Labouchère. Na de aankoop van het Slot vestigen zij zich in Zeist. Evenals de Huydecopers had de familie Labouchère een groot gezin. De woonruimte in het Slot werd vergroot en doorge-
trokken naar de oostvleugel. De meubilering werd weer aangepast naar de eigentijdse smaak. Gemoderniseerd dus; in een van de beschrijvingen wordt als bijzonder- heid vermeld dat er zelfs badkamers werden aangelegd! 13) .
Mevrouw Labouchère overlijdt in 1908. Dan erft haar
zoon mr René Labouchère het Slot. I n de linkervleugel van het Slot woont dan tot 1920 Jhr Schuurbeque Boeye, de schoonzoon van mevrouw Labouchère, gehuwd met Agnes Henriëtte Labouchère 14) . René Labouchère verkocht het Slot Ze i s t in 19 24 aan
de N.V. Bouw- en Exploitatiemaats chappij "Heemstede" te Utrecht. De Gemeente Zeist, die vreest dat het Slot zal worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwwo- ningen, besluit tot aankoop van het Slot Zeist met de daaraan verbonden Hoge en Vrije Heerlijkheid van Zeist . In de j aren na dez e aankoop werd gezocht naar een pas- sende bestemming voor het Slot. Het gebouw werd tot 1953 voor verschillende doeleinden gebruikt. In de vo- rige aflevering van dit Bulletin beschreef de heer N.M.A. Roeder uitvoerig wat er in die jaren met het Slot gebeurde 15). Op 3 januari 1953 besloot de gemeenteraad van Zeist
het Slot te restaureren en te maken tot een cultureel centrum waar congressen en tentoonstellingen gehouden
34
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer