Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 48

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 48
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
48
Is onderdeel van:
De kasteel/boerderij "De Brakel" onder Zeist Inleiding
Wie van Zeist naar Bunnik rijdt, komt langs een gro te boerderij, "De Brakel" genaamd, gelegen aan de Sport- laan no 5 . Van der \.Jijck I ) heef t in zijn werk "De Ne- de rland s e Buitenplaa ts" erop gewezen hOE: "De Brake l" tu ssen Zeist en Runnik zich van boerderij tot ka s teel- ach t ig herenhuis ontwikkelde in de 17de eeuw, zoals de kaart van J . van Diepenem uit 1645 (illustratie) duid e - lij k laa t zien. Ove r de geschiedenis van dit oorspron- kelijk bisschoppelijk hofgoed, dat onbekenden schonken aan de moderne devo tie van Windesheim en na 1580 aan de Staten van Overijssel toevie l , die het ve rkoch ten aan he t r idderma t ige ges l acht Van Hae r solte , bestaa t t o t op heden geen ove r z i chtsa rtikel . I n het Utrechts Kas t elen- boek vindt "De Brakel" geen vermelding 2) . Ik meen ten onr echte. Kl oo t wijk 3 ) wijs t erop dat een re s tant van de "Roem-
s te r weteringe" terug te vinden i s in het weiland te - genover de hofstede "De Brakel" en spreekt he t ve rmoe- den uit dat de brede s loot ten noorden en de omg rach- ting van de hofstede deel van de "Roemster weteringe", een voormalige Rijn- arm te Ze i st , uitmaken. De " Roem- ster weteringe" had zijn eindpunt i n de Kromme Rijn en begon als "Ca ttenbroeker of Hoghe wetering" ten zuiden van de Kouwenhoven s e laan . Bl ijdenstein 4) maakt melding van het oudste restant
ter plaatse: een 18de eeuws bakhuisje. De huidige boe r - derij is van veel later datum. Dekker 5) in zijn r ecen- te standaardwerk over het Kromme Rij n- gebied i n de mid - deleeuwen besteedt ook aandacht aan het land van de hofs t ede "De Brakel" van het klooster te \.Jindesheim b i j Zwo l le . De hofs t ede "De Brakel " l ag in het dagelijkse gerecht Cattenbroek, in de 17de eeuw toeb eho rend aan de familie De Pes t ers, en \owrdt aldaar gesitueerd: lI s t recken uyt de Hackweteringe ( .... ) tot aen de Kockershoeff toe 6). De Cockaertshoeve was een mini - ge r echt met dezelfde
41
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer