Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 50

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 50
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
50
Is onderdeel van:
belending het goed "De Brake l " nog omschreven als: "de heeren van Windeshem" 14) . Op 18 sep tember 1616 wordt Johan van Haersolte, bur- gemeester van Zwolle, eigenaar van " he t goed De Brakel t e Zeist" door koop van de rentmeester aanges te ld door de Stat en van Overijssel over de kl oos tergoegeren van Windesheim 15) . Hoe in het begin van de 17de eeUl' de kas teel/boerderij "De Brakel" onder Zeist eruit zie t, blijkt uit een akte van 4 december 1630 16), waarbij het goed door J . van Haersolte aa n Vrouwe Anna van Essesteyn, weduwe van Jh r Ihlhelm va n Gent Heer tot Gent, verkocht wordt: "het goed genaamd Braeckell, met getimmer van huys,
bergen ende schuyr, backhuys, wagenhuys, s t aket t ingen, boomgaarden ( ... ) gelegen in Ca ttenbroek ( ... . ) ". Elder s 17) wordt de eigenares omschreven als : "Anna
van Abcoude van Meerten , Vrouwe van Essenstein , weduwe van wijlen Jhr Willem van Gent , in zijn leven Heer tot Gent" . Wie de kaar t van Jan van Oiepenem bekijkt, die bij
dit artikel i s afgebeeld , moet tot de conclu s ie komen da t i n 1645 de kasteel/boerderij "De Brake l" een behui- zing geworden is voor riddermatigen, waarvan nu nog slech t s re s t een gedeelte van de omgracht ing in het lands chap tussen Zeist en Bunnik. Een andere afbeelding van "De Brakel" dan die op de kaa rt uit 1645 i s m'J niet bekend . De kaart van B. de Roy uit 1677 (illustra - t ie biedt niet zoveel inzicht in het kastee l ach ti g he- renhui s "De Brakel". \.Janneer het verval is ingetreden , is een vraag die hij de huidige stand van het onderzoek ni e t beantwoord kan worden. Het l 8de eeuwse bakhuis , dat er nog s t aat , behoo rde wellicht bij de opvolger van de kasteel/boerderij " De Brakel" uit de l7de eeuw .
V.A.H. van der Burg
43
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer