Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 58

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 58
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
58
Is onderdeel van:
om eene visite te doen, daar wij in 't voorleden jaar eene van hem met deszelfs jongste kleindogter Jonkvr van Huyden gehad hadden, en t ... e l wederom geweest waren dog hem niet op deszelfs plaats gevonden hadden. Aldaar hebben wij gevonden Hevrouw van Huyden met deszelfs oudste dogter en jongsten zoon, zijnde de oude Heer van Muyden, bij continuatie sterk met de oogen zukkelende, niet te voorschijn gekomen . \Hj hebben op de plaats gewandeld en gezien dat op dezelve veele molesten en onaangenaamheden hem aldaar aangedaan waren. Toen de militie te Zeijst was, is de bosschen zeker-
lij k veel nadeel gedaan: dog nu, zoals gezegd <lord, word nog veel kwaad door volk van Zeij st gedaan. Eene houte piramide met een bol daarop is daardoor geheel geruineerd. In een houten huisje bij een kom is inge- broken geworden en de houte vloer en vensters etc . daaruit gehaald. Hij zegt dat het volk boos is wegens dat bij z1Jn tuin in plaats van een schutting een steene muur heeft doen maken, waardoor eenige huizen in 't dorp de lozing van hun vuile water na deszelfs tuin missen. Hoe 't zij er is veel oneenigheid en misnoegen tegen den H: Verbeek en zommige willen zulks uit zijn voorgaand gedrag afleiden. Hij heeft een gedrukt ap- pointement op een
(request?) aan H:nCedeputeerden
gepresenteerd tegen 't doen van schaden laten aanplak- ken. TI
Ook toen dus al vernielzucht in de omgeving van de tweede Dorpsstraat.
J. Meerdink Noten
1. Nederlands Patriciaat, 41e jg . , 1955, blz. 268 2. Dagregister aangehouden door J . c. van der Muelen 1786-1788 (3 delen); Rijksa rchief Utrecht, Archief Familie van der Muelen (inv. 109) No 158
3 .
Zie: Een "boer" uit Zeist als briefschrijver in de Patriottentijd. Bulletin Van de Poll-Stichting 1979 blz . 25; en: Beek en Royen, Bulletin Van de Poll- Stichting 1980 blz. 73; 1981 blz. 3
4. Bulletin Van de Poll-Stichting 1980, blz . 90 . 51
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer