Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 66

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 66
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
66
Is onderdeel van:
De Van de Poll-Stichting van '195i-1986 Dit jaar, op 24 september, was het 35 jaar geleden,
dat de Van de Poll-Stichting werd opgericht. Een feit, waar toch wel even bij stilgestaan moet worden. Vandaar dat in het laatste Bulletin van dit jaar een overzicht geplaatst wordt van de werkzaamheden in de loop der jaren van deze Stichting, die van betekenis zullen zijn voor de historie van Zeist. Het kan uiteraard geen volledig overzicht worden,
maar aan de hand van jaarverslagen en persberichten is geprobeerd enkele belangrijke punten er uit te lichten. Uit die persberichten blijkt, dat men vóór 1951 er
reeds over dacht iets aan de historie van Zeist te doen. Getuige hiervan is een bericht in de Zeister Cou- rant van 22 juli 1933, waarin het denkbeeld geopperd werd te komen tot een historisch museum' voor Zeist. Hieronder volgt een c'itaat.
"Inderdaad verdient het pogen om te geraken tot het aanleggen van een historische verzameling aller mede- werking. Zeist staat namelijk in het teeken van een snelle vooruitgang . Een bevolkingsaanwas van 200% in 30 jaar vertegenwoordigt een percentage ongeveer gelijk aan den aanwas van de groote steden in ons land. Zoo de bevolkingstoename zich in de komende j aren in gelij ke verhouding b lij ft ontwikkelen, dan zal Zeist in ' 1960 rond 70.000 inwoners tellen! "Het tijdstip, dat begonnen dient te worden iets van
de geschiedenis van Zeist voor het ' tegenwoordige- en toekomstige geslacht vast te le'ggen, schijnt mij toe juist te zijn gekozen. Sterker nog: ' het tegenwoordige geslacht zou 'tegenover ' de toekomstige generatie onge- twijfeld in
werden de herinnering'
Oll) voor de ,bevolldng het
v<;!ndig te houden. , "Een volk; ' dat zijn geschiedenis
op 'zichtbare wij ze le- of
57
zijn, als op 'detl duur geen stappen den vreemdel:i.n'g '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer