Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 69

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 69
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
69
Is onderdeel van:
Zij hoopte naar de uitgesproken wens 'van wijlen , Jhr F. van de Poll, dat daarvoor eetlang een gedeelte van het Slot ter beschikking zou kunnen komen. Zou dit een wensdroom blijken te zijn?
c) Tenslotte een Financiële Commissie, die moest zorgen voor het bijeen-brengen van de geldmiddelen.
Uit de · Raad van Beheer werd een dagelijks bestuur gekozen .
Het werk van de Archief- en Studiecommissie, is in
deze 35 jaar grotendeels uitgegroeid tot het tegenwoor- dige archief. Velen hebben hun medewerking gegeven, waarvan than s enkele worden genoemd. Jn 1951 had de Raad van Beheer het voorrecht de heer
Ph.J . G.C . van Hinsbergen te Utrecht (overleden 1964), oud-hoofdambtenaar aan het Rijksarchief als adviseur aan de Stichting te mogen verbinden . Hij maakte onder andere een overzicht van de toenmalige bezittingen van de Stichting, dat als brochure verscheen. Daarnaast stelde hij het eerste deel van vijf afleve-
ringen van de "Bronnen voor de geschiedenis van Zeist" samen over de t ijdsperiode van 838-1528, voltooid in 1962 . Het duurde twaalf jaar, voordat deel iI (1529-1600),
in twee afleveringen verscheen, waaraan de heer Van Hinsbergen ook nog hee ft bijgedragen, in samenwerking met de heren mr drs J . C. Andries en A. Graafhuis, bei- den werkzaam aan het Utrechtse Gemeente-archief. De l aa tstgenoemden verzorgden ook deel lIl, aflevering ' l 0601-1630). Homenteel is in bewerking de tweede afle- vering van deel 111 (1631-1650). Dit unieke werk voor Zeist zou echter niet tot stand gekomen zijn zonder de intensieve medewerking van wij- len prof. dr J .Ph. Honté 'verLoren ·(overleden 1974), tijdens zijn leven vice-voorzitter van de Stichting. "Hij was onze historisch deskundige ·en adviseur bij uitstek . HaaT' hij was meer dan .sileen maar adviseur", zo schrijft de voorzitter mr dr A.A.H , Stolk . .,','Hij .con- troleerde en leidde persoonlijk , de., uitgave van de
60
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer