Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 71

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 71
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
71
Is onderdeel van:
f) lezingen en excursies, g) tentoonstellingen, enz. Leden ervan waren een aantal personen uit de Raad van
Beheer en "vrijwilligers" uit de contribuanten. Haar 1976 was ook het jaar, waarin dr Galis zijn functie als conservator van het archief neerlegde, een groot verlies voor de Stichting, omdat hij met enthou- siasme en grote deskundigheid de archiefwerkzaamheden verricht te .
Ondergetekende nam toen, bijgestaan door een aantal medewerkers, een deel van de documentatie van het ar- chief over.
25-jarig jubileum In 1976 vond het 25-jarig bestaan van de Stichting
'plaats, wat gevierd werd met een tentoonstelling in het Slot (door 4.000 personen bezocht), met als thema "Hoe oud is Zeist" . Het was de eerste maal, dat een 'groot aantal voorwe.rpen, die met de zeister geschiedenis sa- menhingen, bijeen gebracht werd. Het "Zilveren boekje" onder dezelfde titel getuigt hier nog steeds van. Bij de opening van die tentoonstelling werd door de burge- meester van Zeist (tevens voorzitter van de Stichting) mr dr A.A.H . Sto1k een bijzondere rede uitgesproken, die mijns inziens het nalezen waard is in het Bulletin (6e jaargang, 1976, blz. 72). Op 1 oktober 1976 organiseerde men de "jubileum- excursie" , waarbij het kasteel Ammersoyen en Heusden werden bezocht.
Niet alle werkgroepen functioneèrden zoals verwacht.
Wanneer men de jaarverslagen na 1976 opslaat,. dan komen de activiteiten van de archeologische werkgroep onder leiding van dr Ga1is en ·de werkgroep . van de.,.plaatse1ij, ke monumentenlijst onder leiding , van 'drs , Th.G.P.M. Ruijs nog het sterkst naar voren.
" '.,.'
Haar het archiefwerk ging door L ,. Van de medewerkers van 1976 , en volgende jaren moeten
in het bijzonder worden genoemd: de heer K. Scharten; mr dr H. Emmer, de toenmalige ·" secretaris; de : heer l'L.
62
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer