Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 4

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 4
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
4
Is onderdeel van:
Jaarverslag november 1981 t ot en met november 1982 Dinsdag 24 november 1981 kwam de Raad van Beheer in
het Slot bijeen. In deze vergade ring werden mr dr V.A.M. van de r Burg en drs Th . G. P . M. Ruij s benoemd t ot resp. eerste secretaris en tweede penningmeester. Drs H.M. J . Tromp te Zeist werd bij het College van burge- meester en wethouders voorgedragen tot lid van de Raad van Beheer. Zijn benoeming volgde op 19 januari 1982. In de vergadering kwamen voorts de activiteiten van de werkgroep ter sprake, met name van de werkgroepen archeologie, tentoons t ellingen, publikaties en de ex- cursiecommissie . Daarnaast werd gesproken over de le - zingen . Het dagelijks bestuur kwam op 19 april bijeen ten
huize van de vice- voorzitter. Deze vergadering was ge- wijd aan de s tand van zaken met betrekking tot de cata- logisering van de bibliotheek, de inventarisatie van de kaarten en de documen t atie alsmede de publikaties voor het Bulletin . Ook de lezingen·en excursies in 1982 wer- den besproken . Tevens werd een aanvang gemaakt met de bespreking over de opzet van de "Open dag 1982". Het dagelijks bes tuur wijdde aan de voorbereiding van deze manifestatie ook de vergaderingen van 14 juni e n 30 augu s tu s . Tevens werd in deze ve rgaderingen aandach t besteed aan de Bibliografie van Zeist, samengesteld t ot 1 maa rt 1982 door de eers te secre t aris mr dr V. A. M. van der Bu r g, die t. z . t. gratis aan de contribuanten zal worden toegezonden. Op 28 septembe r besloo t de publikatiecommissie tot uitgave van het manuscrip t van G. van Nieuwenhuizen in de Reeks van de Van de Poll-Stichting . Zaterdag 15 mei vond de middagexcursie te Zeist
plaa t s in samenwerking met en onder leiding van drs R.K. M. Bl ijdenstein, die tevens donderdagavond 13 mei de l ezing had verzorgd over het onderwerp: Kijken naar monumenten te Zeist . In opdracht van de gemeen te Zeist heeft de heer Blijdenstein een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van h et opstellen van een plaa tselijke concept- monumentenlij s t.
3
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer