Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 25

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 25
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
25
Is onderdeel van:
Het dagelijks werk van de Van de Poll-Stichting
"De Stichting houdt zich bezig met de bevordering en verbreiding van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist", zo staat het in onze propaganda-folder vermeld. Wat de meeste leden hiervan merken, zij n de lezingen en de excursies, welke naar buiten t oe gericht z ijn. Bo- vendien de uitgaven die van tijd tot tijd verschij nen en het Bulletin . Maar daarnaast wordt er ook "binnenkamers" werk ver-
richt, dat beantwoordt aan bovenges teld doel. Iedere dag toch komen er gegevens van velerlei aard binnen, waaruit een keuze gemaakt wordt en die, a ls ze voor de Stichting van belang zijn, ordelijk moeten worden be- waard.
Daartoe hebben wij onder andere samengesteld de ATLAS
VAN ZEIST, welke uiteen valt in: a. Iconografische Atlas, waarin portretten van Zeiste- naren Z1J nopgenomen. Bij ieder portret word t zo mogelij k een korte levensbeschrijving vermeld. Bo- vendien komen in deze atlas ook foto's van groepen, ins tellingen en verenigingen voor.
b. Historische Atlas . Zij omvat foto' s van gebeurtenis- sen, die in Zeist hebben plaatsgevonden en histo- risch van belang z1Jn. Deze foto ' s zijn eveneens voorzien van een korte beschrijving.
c . Topografische Atlas, waarin men fotomateriaal aan- treft van gebouwen, pleinen, parken, tuinen, enz. in Zeist.
d . Tenslotte de Albums, die apart worden opgeborgen en op fiches moet en worden gezet.
In de voorafgaande jaren zijn we tot een andere opzet
van de Atlas van Zeist gekomen, welke in haar nieuwe vorm nog niet geheel voltooid is, maar waardoor langza- merhand wel een overzichtelijker geheel ontstaat. ligt er in een verscholen hoekj e bij som-
migen van u nog materiaal, dat in deze Atlas zou kunnen passen? Naast bovengenoemde Atlas bez it de Stichting een
kleine prentenverzameling, bestaande uit oude prenten en tekeningen. Met de inventarisatie zijn we bezig .
21
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer