Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 32
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 32
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
32
Is onderdeel van:
Enke l e grepen uit de geschiedenis van Zeist tijdens de inlijving bij Frankrijk
Bes tuur Op la juli 1810 werd het Koninkrijk Holland met het
franse keizerrij k verenigd en in ons land het franse bestuursstelsel ingevoerd . Dit betekende dat Zeist, gelegen in het arrondissement Amersfoort, deel ging uitmaken van het Departement van de Zuiderzee, dat met Amsterdam als hoofdstad de provincies Noord-Holland en Ut r echt omvatte. In het gemeente-archief van Zeist be- vindt zich de uitvoerige correspondent ie tussen de on- derprefect van het arrondissement Amersfoor t, A.C. ba- ron Snouckaert van Schauberg en de maire van Zeist, F. N. van Bern . Gemeentebesturen zagen er in die tijd heel democratisch uit, bestonden voor het grootste deel uit ambachtslieden en boeren, maar werden niet democra- tisch gekozen . Zowel maire als "municipale raden" wer- den op voordracht benoemd. Daar kwamen onderprefect en prefect bij te pas. En in Amsterdam zetelde de strenge, uiterst accurate prefect van het departement, De Cel- les. De gemeenteraad moest 14 dagen in mei bijeen komen om de begroting vast te stellen. Andere vergaderingen mochten slechts na voorafgaande autorisatie door de onderprefect plaa tsvinden. Het gemeentelij k budget bleef bescheiden, zo 'n 5 . 000 francs ' s jaars.
Bevo l king, dorpsbeeld Maar de aanpassing van een meer moderne staatsrege-
ling bleef voor ons dorpje moeilijk, want een dorpje was het met 1847 im?oners in 1811, "'aarvan rond 900 gereformeerden (d . w. z. Ned. Hervormd), 600 r ooms- katho- lieken en 300 hernhutters. De "hoofdplaats" telde onge- veer 800 inwoners) ruim 1000 woonden verspreid in "ge- hugten of afgelegen plaatsen". We vernemen nog dat die hoofdplaats 120 woningen telt en komen derhalve op een gemiddelde woningbezetting met 6 à 7 personen. De be- bouwing laat zich voor Nassau Odijklaan en Evangelische
28
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer