Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 49

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 49
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
49
Is onderdeel van:
ren volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordi- ging, waardoor de medewerking van de gehele burgerij in a l haar geledingen aan het bes tuur der gemeente verze- kerd was. Verder wilde spreker niet voorbij gaan aan het feit,
dat in de gemeenteraad, mede ten gevolge van de nieuwe wet, voor het eerst een vrouw zitting had genomen. Hij heette mevrouw Bakhuis in het bijzonder welkom en sprak de hoop uit, da t de raad zou mogen profiteren van de ervaring, waarover mevrouw Bakhuis op hygiënisch en maatschappelijk gebied beschikte . De raad maakt e daar direct gebruik van door haar in diezelfde vergadering te benoemen tot lid van de com- missie van toezicht op de Zeister Kook- en Huishoudcur- sus en in het bestuur van de Vereniging ITAlgemeene Zie- kenverpleging". Bij de behandeling van het voorstel van burgemeester en wethoude r s om voor de aanleg en ve rgro- ting van de tuin bij he t ziekenhuis aan de Krullelaan f 1.700,-- beschikbaa r te stellen, bleek mevrouw Bak- huis ook duidelijke overredingskracht te hebben. In de notulen lezen we daarover het volgende: "Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS zegt dat het haar wil voor- komen dat het verleenen van het door B. en W. voor dit doel gevraagde crediet zou zijn geld werpen in een bodemlooze put. Zij apprecieert ten zeerste het werk, dat door de vereeniging "Algemeene Ziekenver- pleging" wordt verricht maar h. i. is het ziekenhuis veel te klein en schiet het particulier initiatief in deze te kort, zoodat het tijd wordt, dat de gemeente zelf deze zaak ter hand neemt. Spr . geeft B. en W. in overweging plannen te doen ontwerpen voor een geheel nieuw en grooter ziekenhuis. Door aan dit bestaande gebouw, dat geheel onvoldoende is, verbeteringen aan te brengen, verkrijgt men lapwerk en dit kan nooit goede resultaten geven. Spr. betwij feIt of zij haar stem aan dit voorstel zal kunnen geven omdat zij ook niet gaarne zou zien, dat de patiënten er onder le- den. Als B. en W. met plannen voor een nieuw zieken- huis kwamen was het iets anders. Ten slotte vraagt Spr. of het niet mogelijk is den tuin op eenvoudiger
42
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer