Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 51
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 51
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
51
Is onderdeel van:
gooien ZlJn thans den tuin te gaan opknappen omdat de boornen moeten groeien. De patiënten zouden er dus niets aan hebben. Spr. wil echter het plan van B. en H. tot verbetering van den tuin niet geheel te niet doen. De tuin kon naar hare meening wel met minder kos ten worden opgeknap t. Die f 5 .000, -- zij n j uis t een bewijs, dat er geld werd gesmeten in een bodem- looze put want het blijft prutswerk. Men moet nu eens ophouden met al dat lapwerk en de koe flink bij de horens pakken. Het paviljoen kan voorloopig wel blij- ven en, ook al komt er over 2 jaar een nieuw zieken- huis, dan is het toch in 't belang der patiënten den tuin wat op te knappen, doch dit behoeft h. i. geen f 1. 700,-- te kosten. Zij wil dus B. en H. in over- weging geven hun voorstel in dien zin te wij z igen, dat op goedkooper wij ze de tuin worde in orde ge- bracht. Het voorstel van mevrouw Bakhuis, hierna in stemming gebracht, wordt aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. Tegen stemmen de heeren Romondt, Vis, Adriaanse, Stoové, Balhuizen en Paap .1I Hoewel de resultaten in volgende vergaderingen minder
groot waren dan in die van 2 september 1919, was de invloed van mevrouw Bakhuis toch niet gering. Een voor- beeld van een warm pleidooi voor verbetering van de slechte omstandigheden van de arbeiders vinden we in de notulen van de raadsvergadering van 18 september 1919, naar aanleiding van een verzoek van de zeister bestuur- dersbond tot het geven van een toeslag op de brandstof- fenprij s :
"Mevrouw BAKHUIS-HOLTERS zegt dat het advies van B. en H. op dit verzoek haar zeer heeft teleurgesteld. Verwonderd heeft het haar evenwel niet, want op vroe- gere verzoeken van gelijke strekking werd eenzelfde voorstel gedaan. 't Frappeert haar evenwel dat B. en H. nu o . m. ook als motief de loonsverhooging van den laatsten tijd gaan aanvoeren. Zij wil de heeren in overweging geven de stemming in de arbeidersbuurten eens te gaan opnemen en speciaal de arbeidersvrouwen te vragen hoe zij over dit advies, alsmede over de in de vorige vergadering genomen besliss.ing ten aanzien
44
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer