Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 53

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 53
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
53
Is onderdeel van:
Spr. zal eene motie indienen, houdende de uitnoodi- ging aan B. en W. tot terugneming van hun advies en tot het doen van een voorstel tot het verleenen van een toes lag . 11 Het mocht niet baten. Het voorstel van b. en w. werd aangenomen met 8 tegen 4 stemmen . Tegen s temden de le- den van de S. D. A. P., de heren Van Nieuwenhuizen, Van den Brink, Knipschild en mevrouw Bakhuis .
Uit het volgende gedeelte van de notulen raadsvergadering van 2 februari 1920 blijkt dat passingsmoeilijkheden met de eerste vrouw in de gemeen- teraad toen nog niet geheel overwonnen waren. "RONDVRAAG: De heer VAN NIEUlvENHUIZEN ziet in de wijze waarop thans de raads-agenda's worden vervaardigd, een voor- uitgang. Hij zou in overweging willen geven om van het adres, dit met het oog op het vrouwelijk lid, nog af te laten het woord "Hp.eren". Men gaat dan geheel met z ijn tijd mede. De VOORZITTER zegt daartegen niet het minste bezwaar te hebben. Uit kracht der gewoonte heeft hij de leden steeds met "Heeren" toegesproken en hij behoudt zich de vrijheid voor dit te blijven doen. Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS zegt hierdoor nimmer be lee- digd t e zijn geweest. Men zou echter in 't vervolg kunnen zeggen "Leden". " Gedurende de gehele zittingsperiode van 1919 tot 1923
van de de aan-
is mevrouw Bakhuis vaak aan het woord. Ik heb de in- druk, dat zij, vooral de eerste jaren, fractievoorzit- ter Van Nieuwenhuizen af en toe overvleugelde . Zij pleit voor een afzonderlijke schoolarts, voor uitgifte van grond in erfpacht in plaats van verkoop (van gron- den in het Kerckebosch). Ze zegt op 8 juli 1920 naar aanleiding van een verzoek van de afd. Zeist van de Ned. Onderwijzers Bond: "Het kleine akelige standpunt van het niet erkennen der vakorganisaties moet men nu eindelijk eens verlaten". Zij vecht voor de benoeming van een lid van de S.D. A.P. in het bestuur van het bur- gerlij k armbestuur, voor on truiming van noodwoningen,
46
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer