Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 10

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 10
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
10
Is onderdeel van:
dities in een lange reeks, die omstreeks 1790 was gonnen in de omgeving van Gent, Brussel en Antwerpen, plaatsen die toen in Oostenrijks gebied lagen. Boven- dien was de W1] ze waarop de rovers te werk gingen geenszins toevallig. Het was deel van een vaste tak- tiek. De rovers verkenden van te voren de locatie en ze gebruikten een s t ormram om de deuren open te breken. Bij de inbraak in Zeist was het een sparreboom van ruim meter l ang. Deze taktische kenmerken: dus het ver-
kennen en het gebruik van de stormram, waren typerend voor de expedities van een ui tgestrekt netwerk van ro- vers waarvan de Hollandse Bende slecht s één vertakking vormde. Dit totale netwerk van rovers strekte zich uit over
delen van de Oostenrijkse Ne derlanden, het noordelijke Rijnland en de Republiek. Het wordt ge"oonlijk aange- duid met de naam Grote Nederlandse Bende . 1,at was dit nu precies voor een gezelschap? In de eerste plaats is het van belang de Grote Neder-
landse Bende niet te beschouwén als één groep. Het gaat eerder om een overkoepe lende aanduiding voor drie r o- verbenden die achtereenvolgens in de Zuidelijke Neder- landen, het Rij n land en de Republiek opereerden. Elk van deze benden had een eigen naam. De eerste
groep werd de Brabantse Bende genoemd. De tweede de Meerssener Bende en de derde de Hollandse Bende. Deze roverbenden hadden dezelfde hoofdaanvoerders en gedeel- telijk ook dezelfde samenstelling. Dat wil zeggen, a ls we de drie benden vergelijken, zien we dat een aantal rovers uit de eerste bende, de Brabantse terugkeert in de Meerssener groep. In de Hollandse Bende kwamen ook mensen voor die eerder hadden deelgenomen aan overval- len van de Brabantse en de Meerssener Benden. Zoals ik eerder vertelde, hadden de drie bendetakken
in grote lijnen dezelfde taktiek. Ze opereerden in groepjes van 5 tot maximaal 30 man t egelijk, en pleeg- den vrijwel nooit inbraken in hun woon- of verblij f - .plaats . Dat was niet alleen om het risico van herken- ning te voorkomen, maar ook om een goede reputatie in hun woonplaatsen te behouden. En dat kon weer van be-
9
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer