Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 65

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 65
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
65
Is onderdeel van:
Dat Spr. zich verzet heeft tegen het in dien s t blijven van de gehuwde onderwij zeres is juist. Bij Spr. als vrouw, staat het gezinsleven hoog aange- schreven. Zij betreurt het dat de economische toe- stand het in vele gevallen noodzakelijk maakt, dat de gehuwde vrouw nog uit werken gaat. De overheid mag h . i. nooit daartoe medewerken. Spr. heeft in de afdeelingsvergadering al aange-
drongen op het in het leven roepen van functies, spe- ciaal geschikt om door vrouwen te worden vervuld en wil daar hier nogmaals de aandacht op vestigen. Spe- ciaal bij de politie bestaat h.i. behoefte aan vrou- welijke hulp , waarbij zij denkt aan: het bijstaan van allen die inlichtingen wenschen over minderjarigen, de controle over dansgelegenheden, bioscopen, café 's e . d., het waarschuwen van ouders, wier kinderen bui- ten hun medeweten of toestemming die inrichtingen bezoeken, het toezicht op de handhaving van het rook- verbod voor kinderen, het waken tegen het tentoon- stellen in winkels van onzedelijke lectuur, plaatwer- ken e.d. en het fouilleeren van vrouwelijke arrestan- ten. In Bussum bestaat zulk een vrouwelijk politiebe- ambte, die daar nuttig werk verricht. Ook a cht Spr. gewenscht de aanstelling van eene woning- inspectrice, die toezicht heeft te houden op de bewoning der ge- meente-woningen".
Algemeene beschouwingen. Replieken. "Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH verklaart uit haar
tent te zijn gelokt door de opmerking van den heer Van Nieuwenhuizen, dat de Christelij k Historischen zooveel beloven en zoo weinig doen. Zij concludeert hieruit, dat de heer Van Nieuwenhuizen het programma harer partij niet goed heeft gelezen. Haar partij is ongetwijfeld vóór het verrichten van allerlei onder- steuningswerk, doch zij acht het noodig daarbij ook te l et ten op de aan dat werk verbonden kosten. Spr. vraagt niet alleen naar wat er voor nieuws is geko- men, maar ook naar wat er behouden is, en dan stemt
58
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer