Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 66
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 66
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
66
Is onderdeel van:
het haar tot tevredenheid, dat er veel goeds is ge- daan, maar daarbij de toe s tand der gemeente financiën gunstig is gebleven. Waar de Voorzitter heeft gezegd van meening te dat de verschillende werkzaamheden, door Spr.
genoemd als geschikt voor een vrouwelij ke amb tenaar, wel wat heel veel zouden vergen van één persoon, daar verwijst Spr. naar Bussum, alwaar dat alles tot de taak behoort van de politie- assistente. Voorts is het voldoende duidelijk, verklaart Spr.
dat zij meer in het bijzonder, voor eene de r gelijke betrekking eene ongehuwde vrouw in aanmerking zou willen zien komen".
Zij bleef raadslid tot zij op 6 november 1929 naar
Ka twijk vertrok. Op 2 mei 1935 kwam zij terug in Zeist en vestigde zich in huize IICasita", Prof . Lorentzlaan 20.
Van 1924 tot 1927 had zij ook zitting in de provin-
ciale staten van Utrecht. In tegenstelling tot mevrouw Bakhuis-Wolters waren de politieke activiteiten van mevrouw Van Hoogstraten toch van meer bijkomstige aard. Zij genoot grote bekendheid als schrij fster en publiciste en als zodan i g werd zij ook ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag gehuldigd in een der zalen van het Jaarbeursgebouw in Utrecht. De voorzitter van het huldigingscomité, minister-pre -
sident jhr mr D.J. de Geer, bood haar een geschenk on- der couvert aan en deelde haar mede, dat het H.M. de Koningin had behaagd haar te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Uit een ter gelegenheid van haar tachtigste verjaar-
dag gehouden interview (Trouw 9-1 2-1 949) blijkt, dat mevrouw Van Hoogstraten tot schrijven was gekomen nadat zij met haar man de pastorie in Zeist introk. Hij ver- zorgde de redactie van de Zeister kerkbode en daarin begon zij een feuilleton te schrijven onder de rubriek "Kijkjes uit I s l evens vens t er lI . De belangstelling was groo t en na verl oop van tij d
59
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer