Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 80

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 80
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
80
Is onderdeel van:
"Verder geeft de voorzitter de raad kennis van een ingekomen verzoek van den Heer F.N. van Bern, houdende dat aan Zijn ed(ele) moge worden afgestaan de grond- ruimte voor eene dubbele grafkelder op de algemeene begraafplaats alhier en wel de Nummers 59 en 60 van Vak A, welk verzoek werd toegestaan en zijn Heeren Burge- meester en Assessoren (te vergelijken met de wethouders thans, schr . ) gemagtigd geworden daarvan de vereischte a c te op te maken". Deze dubbele grafkelder is thans nog steeds op de
oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg aanwezig en hierin ligt de eers te burgemeester van Zeist sedert 1813 met zijn tweede echtgenote begraven.
4. De verordening op het begraven van 1855 en 1856 Gezien de artikelen 238 en 254 van de Wet van 29 juni
1851, Staatsblad 83, kwam in de raad van Zeist 3 decem- ber 1855 (7) de kwestie van het tarief van de begrafe- nisrechten en de verordening op de invordering daarvan aan de orde . De begraafplaats bleef onderverdeeld in 4 vakken : gra f kelde rs, eigen graven , huurgraven en graven voor onvermogenden. Daarnaast werd in de verordening aangegeven wat de nabestaanden verschuldigd waren voor het gebruik maken van een lijkkoets f 6,-- , voor iedere volgkoets of rij- tuig f 3,-- en dergelijke zaken meer. Interessant is dat in de toelichting op de verordening een opgave wordt gedaan van de kosten van de aankoop en aanleg van de begraafplaats, groot f 3.558,56. Het jaarlijkse on- derhoud bedroeg f 50,-- en "het tractement van den doodgraver f 100, --". De vermoede lij keopbrengst bere- kend over de laatste 5 jaren met een nagenoeg gelijk tarief werd geraamd op f 200,-- per jaar. De raad besloot 3 december 1855 het reglement op het begraven op "eene nadere vergadering" te behandelen. Toen gedeputeerde staten (G.S.) van Utrecht in een brief van 11 januari 1856 "eenige bedenkingen" hadden geuit tegen het tarief en de regeling van de begrafe- nisrechten, kwam de kwestie in de raad van 4 februari 1856 (8) opnieuw aan de orde. De verordening en het
70
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer