Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 12

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 12
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
12
Is onderdeel van:
lappingen in de samenstelling van de drie genoemde ben- den , é n doordat ze enkele hoofdaanvoerders gemeen had- den, kunnen we deze drie benden als delen van één groot rovernetwerk beschouwen. Hoeveel mensen tot deze Grote Nederlandse Bende behoorden, is niet zo gemakkelijk te bepalen, juist omdat haar activiteiten zich over zo'n groot gebied ui t strekten. Aan de hand van archiefs tuk- ken heb ik een aantal van minstens 110 bendeleden kun- nen vaststellen . En daarbij gaat het alleen om mannen die actief deelnamen aan de roofovervallen, niet om medeplichtigen, zoals helers, spionnen, wapenleveran- ciers en een aantal herbergiers . Bijna twee derde van de actieve rovers waren Joden, die, zoals u weet, in de 18e eeuw in geheel Hest- Europa op zijn best werden be- schouwd als tweederangs burgers en vaker als zeer on- welkome vreemdelingen. Lang niet al deze men sen waren ful l -time aan het ste-
len. De meesten hadden wel een bepaald beroep geleerd, maar oefenden dit slechts sporadisch uit. Sommigen com- bineerden hun werk met het plegen van roofovervallen . En dat ging vooral de marskramers goed af . Het is op- vallend hoevee l rovers van de Grote Nederlandse Bende
op grond van hun beroepen behoorden tot de zogenaamde " fahrende Leute", de reizende lieden . Velen trokken rond als marskramer, landarbeider, schipper , zeeman, kleine handelaar en ambachtsman. Vaak hadden ze ook een aantal beroepen - hetgeen in de 18e eeuw heel gewoon was . Om één voorbeeld te noemen: een van de onderaan- voerders van de Brabantse Bende was de joodse rover Jozef Mozes, alias Jobje Drieduijten . Hij had als jon- gen al gevangen gezeten wegens inbraak. La ter diende hij enige tijd bij de marine en ten tijde van ZlJn deelname aan de Grot e Nederlandse Bende werkte hij soms als marskramer en goochelaar. Tenslotte was het voor het succes van de Grote Nederlandse Bende ook van be- lang dat veel aanvoerders en onderaanvoerders over mi- litaire ervaring beschikten .
Hoe was deze Grote Nederlandse Bende nu ontstaan? De eerste bendetak, de Brabantse Bende, werd om- s treeks 1789 in Antwerpen gevormd op initiatief van de
11
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer