Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 13

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 13
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
13
Is onderdeel van:
joodse graveur Moyse Jacob. Deze man wordt wel be- schouwd als vader van de gehele Grote Nederlandse Ben- de, hoewel hij zelf eigen lij k alleen te maken had met de eerste fase. Het was zijn idee om nooit te stelen in de woon- of verblij fplaa ts, maar altij d op een flinke afstand daarvan. Bovendien '''as hij degene die de orga- nisatie verzorgde en die - althans in de beginperiode - de hiërarchie in de bende bepaalde. Aan de top stonden Moyse Jacob zelf en enkele mannen
die tot zijn f amilie behoorden. Jacob was zelf te oud om nog aan de overvallen deel te nemen. Hij liet dit \.;erk over aan zijn twee schoonzoons en aan een broer van één van hen . Deze drie mannen waren de hoofdaan- voerders van de Grote Nederlandse Bende . Eén of meer van hen wa ren bijna altijd wel aanwezig bij de over- va llen van de verschillende bendetakken . Deze drie mannen waren: Abraham Picard, een joodse handelaar en de echtgenoot van Dinah Jacob (de oudste dochte r van Moyse Jacob) . De tweede was Frans Bosbeeck, de minnaa r van Rebecca Jacob . De derde was zijn twee- lingbroer Jan Bosbeeck. De broers Bosbeeck waren niet joods. Ze kwamen uit een dorp aan de Schelde en hadden hun jeugd in Ant\Verpen doorgebracht als schippers- knechts, timmerlieden en kleine handelaars . Beiden had- den militaire ervaring opgedaan, de ene broer bij de belgische patriottenlegers, de andere waarschijnlijk bij de Oostenrijkers . In de Brabantse Bende \Varen zowel Picard als de
broers Bosbeeck actief. Vaak leidden ze e lk een eigen groepje rovers, maar het kwam ook voor dat deze drie mannen gezamenlijk een grote expeditie leidden. De Bra- bantse Bende opereerde met enkele onderbrekingen bijna zes j aar lang in de Zuidelij ke Nederlanden, van 1790 tot 1796. In haar bloeitijd pleegde ze soms gedurende de zomermaanden elke twee weken een roofoverval. Meest - al waren de rijke boeren van Vlaanderen het slachto f - fer, maar de bende maakte vooral in 1795 zeer veel geld buit bij enkele bedrijven in het franstalige deel van de Zuidelijke Nederlanden . De Brabantse Bende viel uiteen toen Abraham Picard in
12
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer