Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 61
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 61
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
61
Is onderdeel van:
geheel en al heeft neergelegd. Mej . \valburg, de eeni- ge die nu als vroedvrouw de praktijk uitoefent, heeft het daardoor verbazend druk. Sedert Januari heeft zij reeds 78 beva llingen behandeld. Nu is het deze week voorgekomen, dat een vader uit Austerlitz haar hulp kwam inroepen, juist terwijl zij bij een andere be- valling assisteerde. Toen deze vader ten tweede male kwam, kon zij nog niet helpen en werd de man verwezen naar een arts in Driebergen . Nu zou Spr. willen vra- gen of B. en IV. niet van oordeel zijn, dat dergelijke toestanden allesbehalve bevorderlijk zlJn aan de sfeer van rust, die zoo gewenscht is bij de geboorte van een jonge wereldburger en of zij thans het psy- chologisch moment niet gekomen achten, waarop de heer Adriaanse destijds doelde, om tot aanstelling van een tweede vroedvrouw van gemeentewege ove r te gaan. De heer ADRlAANSE zegt dat hem de feiten niet be-
kend zij n. Spr. zal daarnaar een onderzoek doen in- stellen. De vroedvrouw weet tevoren welke gevallen zij heeft te behandelen en kan dus tijdig maatregelen nemen. Dat de gemeente-geneesheer uit Driebergen in Austerli tz hulp verleent is heel normaal. Spr. kan echter het geval niet beoordee l en voordat een onder- zoek is ingesteld, ook of he t betrof a rmlastige pa- tiinten. Spr. zal over 14 dagen op deze zaak terug- komen". Veertien dagen later deelt de wethouder de raad mede,
dat burgemeester en wethouders nog niet tot de conclu- sie zijn gekomen, dat een tweede vroedvrouw moet worden aangesteld. Mevrouw Van Hoogstraten had dit blijkbaar al vermoed en had met doktoren in Zeist de zaak al ge- regeld, overigens tot ongenoegen van de wethouder, zo- als uit het volgende debat je blijkt: "Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH zegt het niet ge-
heel eens te zijn met den heer Adriaanse. Spr. staat als vrouw veel dichter bij dergelij ke zaken, ZlJ voelt dat anders. Spr. blijft het bezwaarlijk achten voor mej. Walburg om alles alleen af te doen. Het publiek in Zeist was nu eenmaal gewend, dat er twee vroedvrouwen waren. Intusschen heeft Spr. deze zaak
54
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer