Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 28
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 28
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
28
Is onderdeel van:
De galgen onder Zeis t Zoals bekend hebben er destij ds twee galgen onder
Zei s t gestaan: die van het Provincia l e Hof van de Pro- vincie Utrecht en die van de Hoge en Vrije Heerlij kheid Zeist sedert 1677. In de re cente stud ie van H.G. Jel- gersma, "Galgebergen en galgevelden in l,est- en Midden- Nederland" , Zutphen 1978, worden beide galgen onder Zeis t genoemd. De galg was het teken van hoge rechtsmacht 1). Van Iterson heeft er in zijn boek, "De stad Rhenen" 2), op gewezen dat ook te Zeist de beide galgen ten noorden van de route over de oude postweg Utrecht - Arnhem ston- den .
De galg van het Provinciale Hof noordelijk van de
rou t e naar de stad Utrecht en die van de Hoge en Vrije Heerli jkheid Zeist en Driebergen aan de Arnhemse Boven- weg , ongeveer ter hoogte van de huidige landgoederen IIHet Kerckebosch" en "Heerewegen". Uit de "Br onnen voor de geschieden i s van Zeis t" 3)
weten we dat de provinciale galg op een perceel l and onder Zeist lag, groot 3 morgen en 200 roeden . Dit per- ceel stond rechtstreeks onder jurisdictie van de pro- vincie . De omschrijving uit 1599 luidt: "van de Coppel- brug op de Galg , 't Hofsgerigt, aan, genaamt de Bree- steeg int jaer 1599". L. Visser geeft in zijn boek "De straa t namen van Zeis t" , Zeist 1978, blz. 85 aan dat het gedeelte vanaf de brug over de Grift tot aan de Utrechtseweg (tegenwoordig Koppelweg en Oirschotlaan) vanouds Breesteeg genoemd werd . Ik leid ui t de perceelsbeschrijving van 1599 af dat ook het gedeelte van de weg naar de provinciale galg dat later
"Schapendrift " 4) (thans Sanatoriumlaan) wordt genoemd met
de term "Breesteeg" werd aangeduid. Vanaf de
Koppelbrug werden vroeger langs deze weg de s chapen naar de heide gedreven. Door een toevalsvondst kwam ik voor he t t errein,
waarop de provinciale gal g te Zeis t s tond, de naam IIt t Zeys t er- zand" op het spoor 5). Deze benaming is m.i. voor zichzelf sprekend. Uit het boek van O. van Kappen, 24
De
noord-oos t elij k te Zeist gelegen heidegronden le enden zich uitstekend voor de schapenteel t.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer