Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 41
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 41
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
41
Is onderdeel van:
voor de gemeentebesturen een verplicht karakter met illuminatie van het Regthuis , het uitsteken van de (franse) vlaggen en het luiden van de kerkklok. Dat het in ons dorp vaak niet rus tig t oeging, blijkt uit een brief van 19 augustus 1812 van de maire aan de onder- prefect: Hij schrij ft dat bij vorige vieringen grote ongeregeldheden
ontstaan "door 't stooken van
vuuren en branden van piktonnen op de s traten welker vlammen huizenhoog stegen, maar noch daar en boven tot dat werk de eigendommen der goede ingezetenen werden ontvreemd en gebezigd. Ik vond mij (daarom) verpligt, mijnheer de onderprefect, zulke losbandigheid krachtda- dig tegen te gaan ten einde de goede ingezetenen niet te verontrusten in hunne deelnemende v reugden". Van Bern schrijft deze brief naar aanleiding van een klacht van kastelein Van den Brinck van "De Hoop" die beweert dat de maire hem tegenwerkt. Het is toegestaan op ' s keizers verjaardag te "spelen (muziek te doen maken) en te tappen" en hij wil net als de andere "café"houders vergunning om tot half 10 t e doen spelen en te sluiten om half 12. We gaan op deze ruzie nu niet in, maar denken als Zeistenaar van 1983 met discobars in de omgeving aan deze althans in dit opzicht "goede oude tijd" wel eens terug .
Als bron van dit artikel werd gebruik gemaakt van de
in het gemeente-archief aanwezige "Ingekomen stukken van het provinciaal c.q. departementaal bestuur". In een volgend artikel hopen we iets te vertellen
over twee keizerlijke bezoeken aan Zeist (in 1811 en 1814) en de vrij wording van de Fransen met de komst der Pruisen en Russen aan het eind van 1813.
J . Meerdink
37
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer