Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 84
Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 84
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
84
Is onderdeel van:
1995 deze typische dorpsbegraafplaats mag worden ge- ruimd en het terrein een andere bestemming mag krijgen.
9 . Pleidooi om de oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te behouden
De oude Algemene Begraafplaat s aan de Bergweg i s een typische dorpsbegraafpl aats op de Utrechtse Heuvelrug uit de 1ge eeuw. De gelaagdheid van de zeister bevol- king weerspiegelt zich in de indeling van vier vakken van het kerkho f . Het poortgebouw is bijzonder karak t e- ristiek en draagt als opschrift: "De kleine en de groo t e is daar en de knecht vrij van zijn heer" (Job 3 : 16) .
Verder bevinden zich rechts in het t oegangspoor t je
de collec t ebakj es voor de diaconie en de "algemene ar- men 11 •
Ten minste drie burgemeesters van Zeist: Van Be rn, Huydecoper en Costerman liggen er begraven. Ook de eigenaren van de oude ze i ster buitenp l aatsen liggen er . De familiegraven Van de Poll en Van Reenen zij n na 1965 overgebra cht naar de nieuwe Algemene Begraafplaats aan de l'oudenbergseweg. Op de begraafplaats liggen fraa ie zerken.
Onlangs ( 17) klonk het pleidooi om deze begraafplaats
te behouden en evenals die van de Evangelische Br oeder- gemeente op de monumentenlijst te plaatsen. De begraaf- plaats kan in de gesaneerde kern a ls een "groene long" blijven voortbestaan. Dit pleit wordt ondersteund door de Raad van Beheer van de Van de Poll-Stichting in een brief van 27 mei 1983 aan het college van b. en w. met het ve rzoek te bevorderen dat de oude Algemene Begraaf- plaats op de monumentenlijst wordt gezet. Hoge de sedert enige j aren veranderde i nzichten om-
trent onze nederlandse begraafplaatsen ertoe bijdragen dat di t stukje historie van Zeist bewaard wordt!
V.A.H. van der Burg
74
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer