Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Agnes Ruijs
  • Geboren: Utrecht, 7 augustus 1900
  • Gestorven: Driebergen, 17 januari 1993
  • Ongehuwd

Maria Agnes Johanna Ruijs werd op 7 augustus 1900 in Utrecht geboren als jongste meisje van tien kinderen in het gezin Ruijs-van der Maden. Haar broer Theo ging in 1911 in de banketbakkerijlunchroom van George Fygi in Zeist werken. Twee jaar later kwam ook haar oudste zus Corrie naar Figi om zich over de winkel te ontfermen.

In 1916 overleed hun moeder en trok de zestienjarige Agnes bij haar zus en broer in. Zoals alle Ruijsen werkte ook Agnes in het latere familiebedrijf, aanvankelijk in de winkel van Ruys’ meubileerinrichting. Tot in de jaren vijftig bestond de directie van Figi uitsluitend uit mannen, hoewel de helft van het gezin Ruijs vrouw was. Met medewerking van een van de commissarissen pleegden de zussen een coup en werd ook Agnes directeur, met de huishouding van het hotel in haar portefeuille.

Steunpilaar katholieke zuil

Agnes groeide uit tot een steunpilaar van de katholieke zuil in Zeist. Vooral jeugd en vrouwen hadden haar speciale belangstelling. Zo organiseerde ze onder andere katholieke dagvakantiekampen in het Bisonpark, was ze leidster van de katholieke jeugdvereniging voor meisjes en medeoprichter en presidente van de katholieke gymnastiekvereniging Rapiditas.

Ze was lid van het groepscomité van gidsengroep St. Jeanne d‘Arc, de katholieke scouting. Ze coördineerde het jeugdspel “De vlag in top” in de tuin van Slot Zeist, ter gelegenheid van het gouden jubileum van koningin Wilhelmina in 1948. Als leidster van de Katholieke Vrouwengemeenschap afd. Zeist was ze lid van talloze comités en besturen waarin ook werd samengewerkt met niet-katholieke organisaties, bijvoorbeeld binnen de Zeister Jeugdfe-deratie en het Comité Uitzending Vermoeide Huisvrouwen.

Maatschappelijk actief

Na de watersnoodramp van 1953 werkte ze mee in het dames-comité ter ondersteuning van de evacués die gedeeltelijk in het Slot waren ondergebracht. Ze nam deel aan het comité gerepatrieerden uit Indonesië, het Vierde Prinsenkind (voor kinderen van oorlogsslachtoffers), Hulp actie India, Klokken voor Amerika en Vluchtelingen Zeist. Deze opsomming is verre van volledig. Omdat juffrouw Agnes, zoals ze werd genoemd, in hotel Figi woonde was ze in staat vergaderruimte en zalen voor bijeenkomsten te regelen. Ze had, mede door haar maatschappelijk actieve familie, een groot sociaal netwerk.

In 1980 ontving ze de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

 

Agnes Ruijs verdient wat ons betreft een eigen straat.