Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Denise Lijnos
  • Geboren: Genève, 19 oktober 1811
  • Gestorven: Arnhem, 13 oktober 1875
  • Gehuwd met Adrianus de Meijere, 4 kinderen

Denise Lijnos werd op 19 oktober 1811 om 12 uur geboren en 4 uur later gevonden aan de poort van het Gasthuis in Genève door de commissaris van politie. Hij heeft de geboorte aangegeven en haar een naam gegeven. Wanneer zij in Zeist is komen wonen, is niet bekend. Wat we wel weten is dat zij een kindermeisje van de familie J.E. Huydecoper was, die sinds 1830 eigenaar was van Slot Zeist.

Huwelijk met Adrianus de Meijere

In 1844 trouwde ze met Adrianus de Meijere, de zoon van de Zeister dorpsschoolmeester en zelf privé-onderwijzer van beroep. Het echtpaar kreeg vier kinderen, waarvan er drie heel jong zijn gestorven. De oudste dochter, Adriana de Meijere, leefde van 1845 tot 1911.

Jufferstraat

We weten niet veel over Denise Lijnos en over wat zij voor Zeist betekend heeft. Toch zou de Jufferstraat haar naam te danken hebben aan dit Frans-Zwitserse kindermeisje van de familie Huydecoper. Denise en haar echtgenoot woonde in het eerste huis aan het toenmalige smalle zandpad tussen de Donkerelaan, de huidige Slotlaan, en de steeg van Beek en Royen. Na verloop van tijd werden er meer huizen gebouwd en ontstond de naam Jufferstraat. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd deze straat ook wel de Windsteeg genoemd.

Het zou echter ook kunnen dat de naam is afgeleid van ‘juffers’, lange dennenstammen. Als de dennen gekapt waren en uit het bos kwamen, werden ze langs de Windsteeg gelegd. Dit zou de naam ook kunnen verklaren, hoewel wij de voorkeur geven aan de eerste uitleg.

Denise, Adrianus en hun drie jong gestorven kinderen zijn begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Zeist.

Zij leeft voort in de Jufferstraat in Zeist.