Henriëtte van Lynden

Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Henriëtte van Lynden
  • Geboren: Breda, 5 maart 1846
  • Gestorven: Zeist, 19 augustus 1928
  • Ongehuwd

Jonkvrouwe Cornelia Henriëtte barones van Lynden (roepnaam Etta) was een dochter van Constantijn Willem Ferdinand van Lynden (1808-1878) en Jacqueline Maria van Hasselt (1822-1908). Zij had twee zussen en een broer. Het gezin woonde op de buitenplaats Veelzigt aan de Utrechtseweg, waar nu het politiebureau staat.

Veel voor Zeist betekend

Het is bekend dat jonkvrouwe Cornelia Henriëtte van Lynden veel voor Zeist heeft betekend, maar over wát ze precies deed is helaas weinig bewaard gebleven. Plukjes informatie geven ons echter wel een beeld. Zo staat er in haar In Memoriam in De Kerkbode (NH):

“[…] over vele stoffelijke middelen om in al deze nooden te voorzien, beschikte zij niet, maar zij had een warm hart een zeer helder hoofd en beschikte over een buitengewoon vaardige pen (welk een meesterwerkjes waren vaak harer briefjes) en zoo wist zij anderer harten en anderer beurzen te doen opengaan. […] Jarenlang had zij een- of tweemaal in de week haar onthoudingsavond, waar zij niet lijdelijk hare gasten afwachtte, maar deze ophaalde, desnoods uit de herberg en ze bracht naar haar lokaal.”

Henriëtte van Lijndenlaan

Bij de gemeenteraad kwam op 27 september 1928 een brief binnen van raadslid S.G.T. Berdien, met de volgende inhoud: “[..] verzoekt de raad één der nieuwe lanen in het park ‘Kersbergen’ de naam te geven van Henriëtte van Lynden, ter ere van de nagedachtenis van jonkvrouwe Cornelia Henriëtte van Lynden, die meer dan een halve eeuw voor en onder de bevolking van Zeist op buitengewone wijze werkte. Zij woonde in huize ‘Veelzigt’ en overleed aldaar op 19 augustus 1928 op 82-jarige leeftijd”.

Op 11 oktober 1928 besluit de raad tot toekenning ervan en kreeg een straat vlakbij haar woonhuis Veelzigt haar naam. Opvallend is wel dat zowel in het raadsbesluit als op de straatnaambordjes Henriëtte van Lijnden staat, terwijl het Henriëtte van Lynden moet zijn!

Jonkvrouwe Cornelia Henriëtte van Lynden overleed in Veelzigt en is begraven op de Oude Algemene Begraafplaats van Zeist.

Zij leeft voort door de Henriëtte van Lijndenlaan in Zeist.