Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Jannie van Overeem
  • Geboren: Den Dolder, 13 april 1912
  • Gestorven: Utrecht, 3 januari 2009
  • Ongehuwd

Janna van Overeem, roepnaam Jannie, was de oudste van drie kinderen. Het gezin woonde aan de Dolderseweg 189, haar vader had daar een kruidenierszaak. Jannie zat op de School met den Bijbel, nu De Kameel, in diezelfde straat. Ze werd heel beschermd opgevoed: ze speelde veel dichtbij huis en op het tegenoverliggende terrein van de Willem Arntsz Hoeve met kinderen van het personeel daar. Naar de Pleineslaan was te ver volgens haar moeder. Ze ging in Baarn naar de mulo en begon met de interne opleiding van het Diakonessenhuis in Utrecht. De confrontatie met ziekte en dood viel haar zwaar, dus stapte zij over naar de opleiding tot kraamverzorgster. De kraamopleiding vroeg een eigen bijdrage die ze betaalde van haar spaargeld.

Kraamzuster

Van 1941 tot april 2006 woonde zij in haar geboortehuis. De laatste jaren van haar leven woonde zij in De Bilt. Zij is op 3 januari 2009 in Utrecht overleden.
Als kraamzuster heeft Jannie veel kinderen ter wereld helpen brengen. Zij stond in Den Dolder bekend als ‘Zuster Overeem’ en werkte samen met de dokters Pannekoek, Schook en Brandt. Zij verplaatste zich 38 jaar lang op de fiets en later op een brommer. Tot 1972 was zij in het kraamwerk actief: op haar zestigste kon zij met vervroegd pensioen.

Start carrière

Aan het begin van haar carrière sloot ze zich aan bij een soort uitzendbureau. Afhankelijk van de inkomenspositie van de nieuwe ouders ontving ze 2, 3 of 5 gulden per kraamperiode. Haar inkomen was dus sterk afhankelijk van de welstand van de ouders. Tijdens een kraamperiode zorgde Jannie niet alleen voor de moeder en de baby, maar ook voor het overige kroost, ze deed het huishouden en kookte voor het hele gezin. Gelukkig kwamen de leveranciers aan de deur!

Na de oorlog kreeg ze een vast salaris en recht op vrije dagen en vakantie. Ze bleef ongetrouwd: naar eigen zeggen heeft ze nooit de goede man getroffen.

Zij leeft voort door de Zuster Van Overeemlaan in Den Dolder.