Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Muziektent op Jacob van Lennepplein

Door R.P.M. Rhoen

Op initiatief van de heren Van Hoeflaken en Indermauer, bewoners van de Joost van den Vondellaan, werd in 1926 de ‘Commissie tot Stichting eener Muziektent aan het Jacob van Lennepplein’ opgericht. De Commissie slaagde erin om duizend gulden bijeen te brengen en dat bedrag werd aan de gemeente Zeist geschonken als bijdrage in de bouwkosten.

Muziek als lokkertje

De muziektent was uiteraard bedoeld voor concerten en zanguitvoeringen, maar het gemeentebestuur zag de muziektent ook als een prikkel voor inwoners van Zeist om zich in deze nieuwe wijk te vestigen. De gemeente verwachtte namelijk dat de aanwezigheid van een muziektent de verkoop van de bouwterreinen in het Patijnpark zou bevorderen. Op 23 mei 1928 werd de tent met een concert van het Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap officieel in gebruik genomen. De Zeister Courant weidde er een artikeltje aan (linkerkolom, net boven het midden van de krantenpagina). Schrijver Kraal schrijft vol lof in zijn Gids: ‘Dit plein werd in 1928 aangelegd tot een fraai plantsoen, waarin de Muziektent en ’t oude tuinhuis er achter, smaakvol uitkomen.’

Muziektent op het Jacob van Lennepplein
Lichtsculptuur Jacob van Lennepplein
Afnemende belangstelling

Tot aan de oorlog bestond er veel belangstelling voor de muziektent; zowel van de kant van de muziek? en zangverenigingen als van het publiek. Wel werd er aanhoudend over de akoestiek geklaagd. Muziekvereniging Voorwaarts gaf na de oorlog op 21 augustus 1946 weer het eerste concert in de muziektent. In de jaren daarna nam de belangstelling voor de concerten af. In het programma van de Federatie van Zeister Muziekverenigingen voor 1963 waren geen openbare concerten op dit plein meer opgenomen. Het laatste concert werd gegeven door de R.K. Harmonie St. Caecilia op 12 juni 1964. Nog in datzelfde jaar gaf de gemeente opdracht tot afbraak van de muziektent.

Daar waar de muziektent heeft gestaan, staat nu een kunstwerk. De lichtsculptuur is van de hand van Ton Zwerver. Het kunstwerk werd op 23 juni 2010 feestelijk onthuld.