Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Oranjebomen

Op 30 april 2013 werden er vijf koningslindes onthuld, die op 15 april waren geplant op de volgende locaties:

  • Zeist, naast het Gemeentehuis;
  • Zeist, Wilhelminapark;
  • Zeist, Julianaplein (Hoge Dennen);
  • Den Dolder, bij de Brede School;
  • Austerlitz, op het Dorpsplein.

De bomen werden officieel onthuld in aanwezigheid van een afgevaardigde van het college van burgemeester en wethouders. In Austerlitz gebeurde dat op maandag 29 april 2013 om ongeveer 21.00 uur. De overige vier linden werden op 30 april 2013 op 19.15 uur onthuld. Na de onthulling werd gezamenlijk het Koningslied gezongen.

Amaliaboom in het Wilhelminapark

Op 12 december 2003 werd door de gezamenlijke Oranjeverenigingen van Austerlitz, Den Dolder en Zeist aan het parkje aan de 1e Hogeweg – in afwachting van de reconstructie van het Wilhelminapark – symbolisch een boom onthuld ter viering van de geboorte van prinses Catharina-Amalia.

Op 24 februari 2004 werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Catharina-Amalia in het Wilhelminapark, ter hoogte van de Huydecoperweg de Amaliaboom, een tulpenboom (Liriodendron tulipifera) geplant.

Op 24 april 2004 werd de ‘Amaliaboom’ in het Wilhelminapark (Huydecoperweg) door de gezamenlijke Oranjeverenigingen en de buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ aan de gemeente Zeist aangeboden. Namens het gemeentebestuur nam wethouder Dr. F.W.J. Huijgen de geboorteboom in ontvangst en onthulde hij een plaquette. Bij de boom werd een oorkonde in een koker ingegraven. De drumfanfare Jonathan luisterde het geheel muzikaal op.

Amaliaboom in het Wilhelminapark

Huwelijksboom Willem-Alexander in het Wilhelminapark

Ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem-Alexander met Maxima Zorrigietta op 2 febuari 2002 werd in het Wilhelminapark een huwelijksboom, een koningslinde (Tilia vulgaris ‘Pallida’), geplant.

Beatrixboom Utrechtseweg

Op 3 februari 1988 werd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Beatrix op de Utrechtseweg, naast het politiebureau een Beatrixboom, een linde (Tilia cordata ‘Greenspire’) geplant. Op initiatief van de confederatie van Oranjevereniging in Nederland, die daartoe alle gemeentes had aangeschreven, plantte het gemeentebestuur deze herdenkingsboom. Wethouder Knottnerus-den Engelse wierp de eerste schop aarde in de plantkuil. Zij werd daarbij bijgestaan door leden van de scoutinggroep Prinses Beatrixgroep. Op 30 april werd bij de boom een plaquette onthuld.

Beatrixboom bij troonsbestijging op hoek Steynlaan en Kritzingerlaan

Op zaterdag 31 mei 1980 werd ter gelegenheid van de troonsbestijging door koningin Beatrix op de hoek Steynlaan, hoek Kritzingerlaan een Beatrixboom een linde (Tilia cordata ‘Greenspire), geplant. De boom was met aardkluit en al 450 kg zwaar. Om 14.00 uur werd de boom vanaf de Gemeentekwekerij aan de Choisyweg in optocht naar de Steynlaan, hoek Kritzingerlaan gebracht. De tocht ging via de 2e Hogeweg en Slotlaan naar de Steynlaan en werd begeleid door de majorettes en het korps van het Koninklijke Zeister Harmonie Gezelschap ‘Oefening Baart Kunst’. Om 15.00 uur vond de boomplanting plaats. Eerst hield burgemeester Eysink een toespraak. Hij memoreerde de goede band die Zeist van oudsher heeft met de Oranjefamilie en hij was blij met de inmiddels ook Zeisterse traditie en wel het planten van een boom voor een telg uit het Oranjegeslacht. Vervolgens plaatste een laadschop de lindeboom in het plantgat, waarna de burgemeester de grond rond de lindeboom toedekte. Gevolgd door de voorzitter van de Steynlaan-winkeliersvereniging, de heer W.C. Graal, oud-raadslid. Deze sprak hierop een dankwoord.

Beatrixboom op het gazon Bovenwegen

Door de bewonersverenging Heerewegen werd op 30 april 1980 op het gazon voor Bovenwegen-Heerewegen de ‘Oranjeboom’ geplant. Een beuk – Fagus sylvatica.

Huwelijksboom Juliana in Den Dolder

Op 7 januari 1937 werd op de Hertenlaan bij de gereformeerde kerk op nummer 37 een Julianaboom, een (moeras)eik (Quercus palustris) geplant. Deze boom werd geplant ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. De boom werd geplant door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Bilthoven.

Huwelijksboom Juliana in Huis ter Heide

Op 9 januari 1937 werd een Prins Bernhardboom, een (moeras)eik – Quercus palustris geplant ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. De boom werd geplant in het Blookerpark aan de Amersfoortseweg, aan de noordzijde van de vijver. De boom werd op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Huis ter Heide en omgeving, door de schoolkinderen geplant. NB. Over de plechtigheden bij de boomplantingen in Den Dolder en in Huis ter Heide op respectievelijk 7 en 9 januari zijn geen nadere gegevens bekend.

Julianaboom Bergweg, hoek Berkenlaan

Op 7 januari 1937 werd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard een (moeras)eik (Quercus palustris) geplant op op de Bergweg, hoek Berkenlaan. Bij het raadhuis werd een stoet geformeerd: (1) de heren Van Zanten en Schuling, (2) de vaandels van de bij de Oranje-Centrale aangesloten verenigingen, te weten: (a) de Oranjevereniging, (b) de Vereniging Volksvermaak, (c) de Christelijke Oranjevereniging, (d) het Nationale Jongeren Verbond, en (e) de Princevlag, (3) de burgemeester met zijn zoon en dochter, (4) wethouder Beunke en de raadsleden Smit en Van Woerden, (5) het bestuur van de afdeling Zeist van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde – ‘Alles bijeen een legertje officieele hooge hoeden’ – (6) een groep jongens en meisjes die de Kleppermars zullen uitvoeren, (7) leden van de eerder genoemde verenigingen en (8) de muziekvereniging St. Caecilia.De boom werd vervoerd op ‘een alleraardigst keurig geschilderd vierwielig wagentje, met een tweetal aardige meiskens op den bok en aan lange nieuwe touwen getrokken door een 20-tal tweebeneenige paardjes’. Naast de wagen liepen de schopdragers. De route liep van Het Rond, Jufferstraat, Laan van Beek en Royen, Dorpsstraten, Montaubanstraat, 1e Hogeweg, Slotlaan, Steynlaan naar de Bergweg. De plechtigheid werd begonnen met een toespraak van de voorzitter van de afdeling Zeist van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, de heer C. Smitskamp. Hij zei onder andere: ‘Is ’t geschenk van een jongen boom geldelijk van weinig beteekenis, deze planting moet worden gezien als een symbool van de liefde voor ons Vorstenhuis.’ Hierna werd het Wilhelmus gespeeld.Vervolgens werd de boom rechtop in de plantkuil geplaatst en wierp de burgemeester de eerste schop aarde in de kuil, gevolgd door het bestuur afdeling Zeist van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en de schooljeugd. De vicevoorzitter van de Oranje-Centrale, de heer D. van Zanten, droeg in zijn daarop gehouden toespraak de boom over aan het gemeentebestuur.Na de uitvoering van de Kleppermars door de schooljeugd, daarbij begeleid door het Koninklijke Zeister Harmonie Muziekgezelschap, hield de burgemeester een toespraak, waarin hij de boom namens het gemeentebestuur aanvaardde. De plechtigheid was hierna afgelopen.

NB. De boom werd in de Tweede Wereldoorlog (genoemd wordt 1942) door een NSB’er bij de grond afgezaagd. Vermoedelijk is direct na 1945 een nieuwe boom geplant. Bij de reconstructie van het kruispunt Bergweg-Berkenlaan in 1968 kon het plantsoen in het midden van de wegkruising met daarin de Julianaboom (1945) niet worden gehandhaafd en werd de boom gerooid.

Bij deze boom stond een houten bord met het opschrift ‘Julianaboom’ Bij de reconstructie van het kruispunt Bergweg-Berkenlaan in 1968 kon het plantsoen in het midden van de wegkruising met daarin de Julianaboom (1945) niet worden gehandhaafd en werd de boom gerooid. Bij deze boom stond een houten bord met het opschrift ‘Julianaboom’.

Julianaboom Bergweg hoek Berkenlaan - 1968

Planten boom in Austerlitz ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina

Op 1 september 1898 om 13.30 uur werd een linde geplant. Mogelijk op het marktplein. Nadat de schoolkinderen een lied hadden gezongen, hield het hoofd van de school, de heer Hendriks, een toespraak

Voorheuvel - het planten van de Wilhelminaboom 1898
Troonsbestijging koningin Wilhelmina

Op 1 september 1898 werd ter gelegenheid van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina een koningslinde (Tilia vulgaris ‘Pallida’) geplant bij de Voorheuvel, op de kruising 1e Hogeweg, Montaubanstraat, Oude Arnhemseweg (voorheen bekend als ‘marktplein’). Om 10.30 uur had een groot aantal genodigden en de feestcommissie zich verzameld op het marktplein voor het planten van de herdenkingsboom. De boom was eerst na het ophalen in de kwekerij onder muzikale begeleiding door het dorp rondgereden. De boom werd door de voorzitter van de afdeling Zeist van de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, de heer H.J. Hendriksen, aangeboden aan de commissie voor de Huldigingsfeesten. Hendriksen zei in zijn toespraak dat de keuze op een linde was gevallen omdat die boomsoort in de Nederlandse bodem en niet in het minst in de Zeister bodem het goed doet en een hoge ouderdom kan bereiken. Hij sprak de wens uit dat de boom de eeuwen zou mogen trotseren. De voorzitter van het Huldigingscomité, de heer Huydecoper, zei in zijn dankwoord dat bomen uitstekende monumenten zijn om de herinnering aan het een of ander heuglijk feit levendig te houden. Daarna werd de boom met het sierhekwerk, vervaardigd door smederij Aben uit Zeist, aan burgemeester Patijn aangeboden. Voortaan zou de boom Wilhelminaboom heten. De burgemeester wierp daarna de eerste schop aarde in de plantkuil. Gevolgd door de leden van de feestcommissie, de wethouders en andere aanwezigen. Daarmee was de plechtigheid afgelopen.