Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - E

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter E.

Leendert Edelman _ particuliere collectie
Leendert Edelmanlaan

Zeist
Op 20 oktober 1952 genoemd naar Leendert Edelman, geboren 24 januari 1906 te Bodegraven, rijwiel- en motorhandelaar, wonende Slotlaan 79 te Zeist, omgekomen 4 mei 1945 te Ludwigslust.

Eekhoornlaan

Den Dolder
Op de tussen de Paduaweg en de Paltzerweg gelegen terreinen zijn op 5 januari 1959 aan een viertal aan te leggen wegen namen gegeven, welke zijn ontleend aan op bosgrond levende dieren, te weten de das, de eekhoorn, de hermelijn en de marter.

Egelinglaan

Zeist
Op 19 december 1922 genoemd naar Cornelis Guldensteeden Egeling (1847- 1915), apotheker, die van 21 maart 1894 tot 2 november 1915 wethouder van Zeist was.

C. Guldensteeden Egeling - gemeentearchief
Eikenlaan

Zeist
In het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 1924, tot het kosteloos overnemen van een strook grond en het aanleggen van een weg daarover, voor rekening van de N.V. Schaerweijder Bosschen, staat met betrekking tot de naamgeving: ‘In deze omgeving werden verschillende wegen genoemd naar de boomen, waarmede zij beplant werden, zoals Acacialaan, Berkenlaan, Lindenlaan. Wijl het in ons voornemen ligt dezen weg met Amerikaansche eiken te beplanten zou men hem gevoegelijk Eikenlaan kunnen noemen’. De gemeenteraad besloot op 22 mei 1924 conform dit voorstel.

Elandlaan

Den Dolder
Op 1 september 1986 is aan de ontsluitingsweg van het bedrijfsterrein aan de Hertenlaan, gelet op de straatnaamgeving in de omgeving, de naam Elandlaan gegeven.

Embranchementsweg

Den Dolder
In de Verordening tot verdeling der gemeente Zeist in wijken van 24 april 1895, wordt de Embranchementsweg omschreven als Maartensdijkerweg, lopende van de Soestdijkerweg tot de grens van De Bilt. In de loop der jaren is de Franse naam van deze reeds in 1839 aangelegde verbindingsweg (embrancher = verbinden met, aansluiten) tussen Den Dolder en Maartensdijk (mede gelegen in de gemeente de Bilt, Maartensdijk en Baarn) in gebruik genomen.

Emmaplein

Zeist
Op 8 april 1991 is aan het nieuwe winkelcentrum de naam Emmaplein gegeven. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld dit gebied De Hoogt te noemen, maar een meerderheid van de gemeenteraad gaf de voorkeur aan terugkeer tot de naam Emmaplein in het centrum van Zeist.

Dr. Engelhardlaan

Den Dolder
Op 3 oktober 1955 genoemd naar Dr. Christiaan Frederik Engelhard, van 1926-1943 en van 1945-1952 geneesheer-directeur van de ‘Willem Arntsz-stichting’ in Den Dolder.

Dr. Christiaan Frederik Engelhard heeft in Den Dolder een belangrijke rol gespeeld. Hij was erg geliefd als geneesheer-directeur op de W.A. Hoeve. Hij had een moderne kijk op de psychiatrie en het welbevinden van patiënten en personeel.

In de Tweede Wereldoorlog weigerde hij de namen te noemen van ‘zijn’ joodse patiënten aan de Duitse autoriteiten. Het verzet van hem en zijn staf was dapper maar tevergeefs. Hun protest heeft niet kunnen voorkomen dat 35 patiënten zijn gearresteerd en afgevoerd naar de concentratiekampen. Zij werden na hun weigering gearresteerd en hebben een maand in de gevangenis gezeten. De leiding op de Hoeve kwam in handen van NSB-ers. In deze oorlog zijn 1163 patiënten van de Hoeve omgekomen door actieve verwaarlozing.

Na de oorlog kwam Dr. Engelhard terug als geneesheer-directeur. Hij wilde Den Dolder feliciteren met de bevrijding van ons land en schonk de muziekvereniging (toen nog Excelsior) geld voor nieuwe instrumenten. Daarom heette de muziekvereniging vanaf die tijd Dr. Engelhardcorps. Sinds de fanfarestatus is vervallen heet het Muziekvereniging Dr. Engelhard.

Schilderij van Dr. Engelhard gemaakt door Nora Stroink in 1958
Ericaweg

Huis ter Heide
Genoemd naar de aan deze weg gelegen villa ‘Erica ‘. De Ericaweg is evenals de aan de overzijde van de Amersfoortseweg gelegen Dolderseweg herkenbaar als pad van 11 meter breedte tussen de verschillende vakken (zie Amersfoortseweg). Voor 1911 waren de woningen aan de Ericaweg genummerd aan de Amersfoortseweg. De Ericaweg werd voorheen ook aangeduid als Sandbergen Allee.

Ericaweg - prentbriefkaart ZHG
Ernst Casimirlaan

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Ernst Casimir (1573 – 1632), Graaf van Nassau Dietz, stadhouder van Friesland (1620 – 1632) tevens van Groningen en Drente (1625 – 1632). Nam deel aan vele veldtochten van Prins Maurits: trok in 1632 met Frederik Hendrik langs de Maas en sneuvelde voor Roermond.

Wilhelmina van Essenlaan

Den Dolder
Op 11 juni 1990 is aan één van de twee nieuw aangelegde wegen op een terrein tussen de Dolderseweg en de Nieuwe Dolderseweg de naam Wilhelmina van Essenlaan gegeven. Wilhelmina Aleijda Catharina van Essen (1898 – 1953) was als afdelingsgeneeskundige verbonden aan de Willem Arntszstichting. Samen met drie andere leden van de medische staf weigerde zij in 1943 gegevens te verstrekken over Joodse patiënten. Zij heeft daarvoor een maand in de gevangenis gezeten.

Geheel links W.A.C. van Essen - archief centraal bureau WAS
Evenaar

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Evenaar gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De straat is bestemd voor langzaam verkeer en om dit direct duidelijk te laten zijn is er geen achtervoegsel aan de straatnaam toegevoegd.