Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - V

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter V.

Valckenboschlaan

Zeist
Op 31 mei 1954 genoemd naar het landgoed ” t Valckenbosch’.

Huize 't Valckenbosch - Van de Poll stichting
Gerrit Jan van der Veenlaan

Zeist
Op 6 september 1965 genoemd naar Gerrit Jan van der Veen, geboren 26 november 1906 te Amsterdam, beeldhouwer. Leidende figuur in het kunstenaarsverzet en in de persoonsbewijzencentrale (P.B.C.). Hij nam onder meer deel aan de overval op het bevolkingsregister van Amsterdam op 27 maart 1943. Bij de overval op het Huis van Bewaring te Amsterdam op 1 mei 1944 werd hij zwaargewond. Korte tijd later volgde zijn arrestatie en op 10 juni 1944 werd hij te Bloemendaal (Overveen) gefusilleerd.

Zonnehuis Veldheim - particuliere collectie
Veldheimlaan

Zeist
Op 1 september 1925 genoemd naar de gelijknamige buitenplaats aan de Utrechtseweg. Het in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwde (oude) ‘Veldheim’ stond aan de Utrechtseweg schuin tegenover ‘Ma Retraite’, op een terrein ten westen van de Rooms Katholieke kerk. De naam van het oude huis was voordien ‘Veldhuizen’. Tegenover het oude huis, dat sedert circa 1860 eigendom was van de familie Patijn, heeft de toenmalige burgemeester van Zeist, mr. J.J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge door architect J. Stuivinga (de bouwmeester van het in 1908 voltooide gemeentehuis aan Het Rond) het nieuwe ‘Veldheim’ laten bouwen.

Verlengde Slotlaan weg naar het kamp - particuliere collectie
Verlengde Slotlaan

Zeist
De Verlengde Slotlaan zoals we die nu kennen is in het begin van deze eeuw ontstaan toen de bebouwing van Zeist zich uitbreidde tot voorbij het station aan het eind van de Slotlaan. Voordien was het al enkele eeuwen een pad (zie Het Rond) en later De weg naar het Kamp (van Zeist) of kortweg de Kampweg. Bij schrijven van 1 juni 1920 bood de N.V. Schaerweijder Bosschen de gemeente Zeist aan: ‘den door haar bereids aangelegde Verlengde Slotlaan, vanaf ‘Bethanië’ tot aan het zoogenaamde Groote Rond’. Evenals bij de Dorpsstraat doorsneed hier de Krakelingweg de grote Vóórlaan van het Slot hetgeen door de aanleg van een zogenaamd Rondeel wat minder opvallend gemaakt werd.

Verzetslaan

Zeist
Op 3 februari 1964 heeft de hoofdweg in de Verzetswijk en uitlopend op het Vrijheidsplein deze naam gekregen.

Vestdijklaan

Zeist
Op 3 februari 1975 genoemd naar Simon Vestdijk (1898 – 1971), de meest productieve en veelzijdige auteur van Nederland. Schreef gedichten, psychologische en historische romans, kritieken en essays over muziek, literatuur, godsdienst en astrologie. Bekende werken: Het vijfde zegel (1937), Pastorale 1943 (1948), De kellner en de levenden (1949), de Anton Wachter-romans (1948 – 1960), De Ziener (1959), Een alpenroman (1961), Bericht uit het hiernamaals (1964), Zo de ouden zongen (1965).

Vijverhof

Den Dolder
Op 28 september 1998 zijn aan een aantal wegen en paden op terreinen van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder en van de Stichting Abrona (Sterrenberg) te Huis ter Heide namen gegeven: Vijverhof voor een weg op het terrein van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder.

Vijverlaan

Zeist
Nadat het oude Sterrenbos had plaatsgemaakt voor het Wilhelminapark en de bestaande kleine kom was uitgegraven tot de huidige vijver in het park, werd in de raadsvergadering van 25 januari 1905 besloten de Sparrenlaan om te dopen in Vijverlaan.

Vinkenlaag

Zeist
Op 2 december 1996 is aan één van de drie nieuwe wegen nabij de Kroostweg-Noord de naam Vinkenlaag gegeven. Voor de wegen aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw aldaar zijn historische namen gebruikt van in dat gebied gelegen percelen grond genoemd in transportakten uit de achttiende en negentiende eeuw. De naam Vinkenlaag verwijst naar een soort van lichte turf die in dit gebied gevonden werd.

Violetlaan

Zeist
Op 1 maart 2010 zijn aan 4 straten in Zeist kleurnamen gegeven. De buurtnaam is het Palet, en met deze naam wordt uitdrukking gegeven aan de veelzijdigheid van de buurt. Het is een moderne woonwijk met moderne architectuur waar burgers en mensen met een beperking door elkaar leven. De keuze voor kleurnamen stelt de mensen met een beperking in staat in een straat te wonen, waar ze de naam van begrijpen en kunnen uitspreken. De kleurnamen van de straten zijn Karmijn, Kobalt, Oker en Violet. Dit zijn visueel duidelijk te onderscheiden kleuren.

Roemer Visscherlaan

Zeist
Op 29 mei 1935 genoemd naar Roemer Visscher (1547 – 1620), Amsterdams koopman en dichter. Hij was met zijn vrienden Coornhert en Spieghellid der rederijkerskamer ‘In liefde bloeiende’. Zijn huis was een centrum voor dichters, schilders en geleerden.

Dr. De Visserlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar dr. Johannes Theodorus de Visser (1857 – 1932), Nederlands theoloog en staatsman. Predikant te Leusden, Almelo, Rotterdam en Amsterdam. 1897 lid Tweede Kamer, eerste voorzitter Christelijk Historische Unie van 1918 – 1922 en 1922 – 1925 minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Lager-onderwijswet 1920).

W.H. Vliegenlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar Willem Hubert Vliegen (1862 – 1947), Nederlands sociaaldemocratisch politicus, richtte als een der ’twaalf Apostelen’ in 1894 de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij op. 1906 – 1926 voorzitter S.D.A.P., 1914 – 1923 wethouder van Amsterdam, 1909 – 1937 lid Tweede Kamer.

Vlierlaan

Bosch en Duin
Op 4 oktober 1971 zijn namen gegeven aan een viertal wegen, welke werden aangelegd op het gebied, gelegen tussen de Tolhuislaan, de Paltzerweg en de Baarnseweg. Aangezien het betreffende terrein en zijn omgeving zich kenmerkten door bos en duin, zijn aan de ontworpen wegen namen gegeven van op dergelijke gronden voorkomende heesters en struiken, zoals brem, gagel, kamperfoelie en vlier.

Cornelis Vlotlaan

Zeist
Op 3 februari 1964 genoemd naar Cornelis Vlot, geboren 29 november 1906 te Koudekerke, redacteur Prijsbeheer en Voedselvoorziening, wonende te Zeist, Waterigeweg 84, omgekomen 26 oktober 1944 te Haarlem.

Joost van den Vondellaan

Zeist
Op 20 december 1923 genoemd naar Joost van den Vondel (1587 – 1679), Nederlands dichter uit Antwerpse ouders te Keulen geboren; grootste dramaticus en lyricus van de Gouden Eeuw in Nederland. Hij geldt als nationale dichter bij uitstek. Belangrijke werken: Palamedes (1625), Gijsbreght van Aemstel (1637), lepua (1659), Samson (1660), Adam in Ballingschap (1664) en Noach (1667).

Voortgang

Zeist
Op 10 augustus 2009 is de aan één van de nieuwe wegen ten behoeve van de nieuwbouw op het terrein van Altrecht de naam Voortgang gegeven. De straatnamen drukken iets uit van de ontwikkeling die de cliënten van Altrecht in hun behandelproces doormaken. Andere die namen die zijn toegekend zijn: Gedachtegang, Levenspad, Wenshoek, Wegwijs en Vrij Baan.

Uitspanning Bosch en Duin aan de Vossenlaan
Vossenlaan

Bosch en Duin
De Vossenlaan, zo genoemd bij raadsbesluit van 17 november 1910, is één van de oudere wegen in Bosch en Duin, vroeger bekend onder de naam Princelaan.

Vredenburg

Huis ter Heide
Op 20 december 2011 is aan één van de nieuwe straten op het terrein van Beukbergen de naam Vredenburg gegeven. Vredenburg is een buitenplaats in de provincie Utrecht. Er is voor de namen van buitenplaatsen gekozen, zodat de namen passen bij de naam Beukbergen, ook een buitenplaats.

Anne de Vrieslaan

Zeist
Op 16 augustus 2011 is de naam Anne de Vrieslaan toegekend aan de straat die de Dwarsweg zal gaan verbinden met de Jacob van Lenneplaan. De straatnaamcommissie wilde graag een straatnaam vaststellen die past binnen de wijk. Anne de Vries (geboren te Assen op 22 mei 1904, overleden te Zeist op 29 november 1964) is een schrijver die op 22 april 1926 in Zeist is komen wonen en hij was onder andere medeoprichter van de Zeister Literaire Kring en beschermheer van de Gereformeerde Culturele Club Zeist. Naamgever van de op 1 augustus 1970 geopende basisschool van de Stichting Scholen voor Christelijk Kleuter- en Basisonderwijs te Zeist. Het nieuwe schoolgebouw aan de Laan van Vollenhove 2191 werd op 3 november 1971 geopend en kreeg bij die gelegenheid zijn naam. Met ingang van 1 januari 1981 werd de school opgeheven. De kleuterschool van de Stichting Scholen voor Christelijk Kleuter- en Basisonderwijs te Zeist aan de Laan van Vollenhove 1461 heette: ‘Bartje’ naar de bekende roman uit 1935 van Anne de Vries. Met ingang van 1 januari 1981 is de school opgeheven.

Vrijheidsplein

Zeist
Het Vrijheidsplein is het in het centrum van de Verzetswijk gelegen plein. Het herinnert aan de op 5 mei 1945 verkregen vrijheid na vijf jaar Duitse bezetting en is zo genoemd bij raadsbesluit van 3 februari 1964.

Maria van Vulpenlaan

Den Dolder
Op 3 oktober 1955 genoemd naar Maria van Vulpen, echtgenote van Johannes van Duuren. Zie Johannes van Duurenlaan.

Vuurvlinder

Den Dolder
Op 10 augustus 2009 is op het terrein van Altrecht de naam Vuurvlinder toegekend aan een nieuwe straat. De vlinder bevindt zich in het logo van Altrecht. Na contact met de vlinderstichting is er gekozen voor vlindernamen die voorkomen op het terrein. Andere namen die zijn toegekend zijn; Distelvlinder, Dagpauwoog, Vuurvlinder en Eikenpage.