Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - Z

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter Z.

Zamenhoflaan

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar dr. Ludwik Lazer Zamenhof (1859 – 1917), Pools taalkundige, arts te Warschau. Hij gaf in 1887 onder het pseudoniem dr. Esperanto het ontwerp van een hulptaal uit, die als Esperanto is blijven bestaan.

Zandbergen - particuliere collectie
Zandbergenlaan

Huis ter Heide
Op 12 januari 1987 is het gedeelte van de provinciale weg S6, tussen de Boulevard en de Dolderseweg, Zandbergenlaan genoemd. Het is een gemoderniseerde versie van de in deze omgeving voorkomende naam ‘Sandbergen Allee’, genoemd naar het aldaar gelegen landgoed Zandbergen.

Zeisteroever

Zeist
Op 1 april 1985 besloot de gemeenteraad één van de twee wegen in het bouwplan Noordweg, dat begrensd wordt door de Kromme-Rijnlaan en de Griffensteijnselaan, waar vroeger diverse Rijnarmen liepen, de naam Zeisteroever te geven.

Zeyster Zand

Zeist
Op 3 juli 1995 is aan één der wegen welke zijn aangelegd op het gebied tegenover het Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg de naam Zeyster Zand gegeven. Dit terrein, waarop de provinciale galg stond, werd in de 17e eeuw het Zeyster Zand genoemd. Zie ook bij Galgeveld.

Zonnelaan

Huis ter Heide
Op 28 september 1998 zijn aan een aantal wegen en paden op terreinen van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder namen gegeven waaronder Zonnelaan.

Zuilenburg

Huis ter Heide
Op 20 december 2011 is aan één van de nieuwe straten op het terrein van Beukbergen de naam Zuilenburg gegeven. Zuilenburg is een buitenplaats in de provincie Utrecht (Maarssen). Er is voor de namen van buitenplaatsen gekozen, zodat de namen passen bij de naam Beukbergen, ook een buitenplaats

Zusterplein

Zeist
Genoemd naar het ‘Zusterhuis’ van de Evangelische Broedergemeente, dat in de jaren 1748 – 1751 gebouwd is op het westelijk van de Nassau-Odijklaan gelegen plein, hetgeen toen Zustersquare genoemd werd. Het ‘Zusterhuis’ is genummerd Zusterplein 22 en 22a. Het Zusterplein werd vroeger ook Westerplein genoemd.

Willem de Zwijgerlaan

Zeist
Op 17 maart 1927 genoemd naar Willem I, de Zwijger (1533 – 1584), Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Door zijn krachtige persoonlijkheid en zijn contacten met het Duitse protestantisme werd hij in 1567 de leider van de opstand tegen Filips II. Na de verovering van Den Briel kwam hij naar Holland en werd door een Statenvergadering in 1572 als stadhouder erkend. Hij werd te Delft vermoord door Balthasar Gerards. Om zijn grote verdiensten voor de vestiging van de Nederlandse Staat kreeg hij de erenaam ‘Vader des Vaderlands’.

Zwitsersekade

Zeist
De Zwitsersekade herinnert aan de vestiging ter plaatse in mei 1817 van een aantal Duitse en Zwitserse landverhuizers. Zij hadden met hun laatste bezit de passage betaald aan een oplichter, die hen als kapitein van het schip ‘Londen’ naar Amerika zou brengen. Toen zij in Nederland arriveerden bleek de pseudo-kapitein met de noorderzon te zijn vertrokken. Dankzij de Nederlandse liefdadigheid kregen zij elk een perceeltje grond van 1.000 m2 toegewezen. De op de hoek van de Woudenbergseweg – Zwitsersekade gebouwde herberg kreeg de toepasselijke naam ‘London’ (nu ‘Oud London’).

London - particuliere collectie