Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Tak op de rotonde Boulevard

Het beeld van Carel Lanters geeft bijna letterlijk een beschrijving van een passage uit ‘Over de liefde’ van Stendhal. In die passage beschrijft Stendhal hoe de mensen in Salzburg vroeger een tak gooiden in een verlaten zoutmijn. Na een paar maanden haalde men die tak er weer uit en deze bleek te zijn bedekt met zoutkristallen. Het kunstwerk van Lanters is een tak van roestvrij staal die is bezet met heldere kristallen. Het beeld wil de voorbijganger verleiden tot een bijzonder moment van waarneming. Het beeld heeft een plaats gekregen aan de Boulevard, nabij de kruising met de Lindenlaan.

Opdracht

Deze opdracht behoort tot de reeks opdrachten op basis van het masterplan van Wim Korvinus. Het betreft hier het derde stadium van de liefde, ‘hoop’, uit het boek van Stendhal ‘Over de liefde’.

Tak op de rotonde Boulevard
Close-up tak Boulevard
Stadium van de Liefde

  • Bewondering – 1e stadium van de Liefde
  • Wat Heerlijk – 2e stadium van de Liefde
  • Hoop – 3e stadium van de Liefde
  • Ontluikende liefde – 4e stadium van de Liefde
  • 1e Kristallisatie (werk is niet uitgevoerd)
  • De liefde en de opkomende twijfel – 6e stadium van de Liefde
  • Tweede Kristallisatie (Observer) – 7e stadium van de Liefde

Procedure

In het vakblad BK-informatie, januari 1997, is de opdracht bekend gemaakt. Er reageerden 64 kunstenaars. De volgende kunstenaars zijn naar aanleiding daarvan gevraagd een schetsontwerp te maken: Carel Lanters, Maree Blok/Bas Lugthart en Bas Maters. De opdracht is verstrekt aan Carel Lanters.

Tak op verkeersbord
Budget

Het budget voor deze opdracht bedraagt € 90.756,–. Uit de convenantgelden beeldende kunst en vormgeving was € 49,916,– beschikbaar. De rest is beschikbaar gesteld vanuit het inrichtingsbudget van het gebied.