Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Tweeluik Austerlitz

Het kunstwerk in Austerlitz is een tweeluik dat het begin en eind van het dorp markeert. Twee sculpturen, met herkenbare voorstellingen, maar met volop mogelijkheden voor associatieve gedachten. De beelden kunnen als een metafoor worden beschouwd voor denken en doen in deze omgeving.

Aan de ene zijde van het dorp staat een bronzen ree in twee concentrische ringen. Het ree is vertaald in een baksteen patroon en staat symbool voor wonen in een gebouwde omgeving waarin de mens zich het bos eigen heeft gemaakt.

Het tweede beeld is een staande mensfiguur in een huisvormige constructie van RVS-buizen. De figuur draagt een klein huis. Het werk verwijst naar het andere beeld in vorm en inhoud maar voegt daaraan het menselijk functioneren toe.

Opdracht

In Austerlitz ontstond vanuit de bewoners de wens om, in het kader van het 200-jarig bestaan, te komen tot een kunstopdracht die het karakter van het dorp kon benadrukken. Deze wens paste in het beleid van de adviescommissie om, op basis van het masterplan en in het kader van het thema ‘het verhaal van de ontmoetingen’, opdrachten te realiseren.

Austerlitz ligt als een enclave in het bosgebied en kenmerkt zich door een doorgaande ontsluitingsweg, een dorpsplein en een rechthoekig wegenpatroon. Het dorp heeft een actieve en ‘open’ dorpsgemeenschap, gevarieerd in samenstelling. De opdracht diende zich te richten op de lengterichting van het dorp waarbij het ‘in- en uitleiden’ wordt verbeeld. Inhoudelijk diende zowel de ruimtelijke kenmerken van Austerlitz als het functioneren van de dorpsgemeenschap te worden meegenomen.
Bij het opdrachtproces is nauw samengewerkt met een vertegenwoordiging van de bewoners.

Staand mensfiguur in Austerlitz
Bronzen ree in twee concentrische ringen
Procedure

Op een oproep in het vakblad BK-informatie werd gereageerd door 62 kunstenaars. Op basis van de documentatie selecteerde de Adviescommissie BKV drie kunstenaars, Nicky Zwaan, Ton Zwerver en Nicolas Dings, voor een schetsvoorstel. Op basis van de presentatie van de schetsvoorstellen werd aan Ton Zwerver en Nicolas Dings gevraagd het voorstel nader uit te werken. De opdracht is op basis daarvan verstrekt aan Nicolas Dings.

Budget

Voor deze opdracht was een budget beschikbaar van € 46.800,–.

Staand mensfiguur in Austerlitz
Kunstenaar

Nicolas Dings (1953) is een veelzijdig kunstenaar. Naast werken in de openbare ruimte maakt Dings ook beelden, schilderijen en werken op papier. Nicolas Dings maakt gebruik van een uiteenlopende beeldtaal in diverse materialen en technieken. Hij maakt veelvuldig gebruik van een combinatie van materialen zoals keramiek, staal, brons en glas. Zijn werken zijn geworteld in de kunstgeschiedenis, hebben een filosofische inslag en zitten vol symboliek. Op een handige wijze weet Dings humor te combineren met inhoud en creëert daarmee een luchtigheid die aantrekkelijk en relativerend is.

Er is een groot aantal beelden van Nicolas Dings in de openbare ruimte te zien. Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Osnabrück.