Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Waterwinpark

In het Waterwinpark liggen 5 waterbronnen van Vitens met dubbele putdeksels. Deze deksels zijn voorzien van geëtste afbeeldingen. Voorstellingen met de beeldtaal van strips en jongerencultuur gecombineerd met historische elementen; Lara Croft poseeert voor een afbeelding van een lusthof uit de oudheid. Bij de waterputten geven tekstborden meer informatie over de kunstopdracht.

Opdracht

Bedoeling was de functie van het onlangs gerenoveerde Waterwinpark duidelijker te maken en met name voor de jeugd meer tot de verbeelding te laten spreken. Wat gebeurt er eigenlijk in dit park? Het doel bij deze samenwerking was de vertaling van de ideeën van jongeren in een hoogwaardig kunstwerk.

Waterwinpark
Waterwinpark
Procedure

In overleg met Vitens is gekozen voor een kunsttoepassing op de 5 in het park gelegen waterputten. De Zeister kunstenaar Eugene Jongerius heeft met jongeren uit de buurt een traject opgezet waarin gezamenlijke ontwerpen voor de putdeksels in het waterwingebied zijn gemaakt.

Budget

Voor het ontwerp en de realisatie van de kunsttoepassing in het Waterwinpark was een budget van € 20.000,00 beschikbaar; € 10.000,00 vanuit de gemeente Zeist en € 10.000,00 vanuit Vitens.

Waterwinpark
Kunstenaar

Eugene Jongerius schildert, filmt en fotografeert en gebruikt veelvuldig beelden uit de vluchtige hedendaagse visuele cultuur als basis voor zijn werken. Hij onderzoekt en deconstrueert bestaande beelden, waardoor oorspronkelijke betekenissen veranderen en een inhoudelijke en technische gelaagdheid in de werken ontstaat. Zijn werken bevinden zich onder andere in de collectie van het Centraal Museum Utrecht.