Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Gemeentehuis van Zeist

Ontwerp van het Raadhuis door Jan Stuivinga

Het gemeentehuis van Zeist

Het gemeentehuis van Zeist heeft al een hele geschiedenis achter zich. Het eerste gemeentehuis van Zeist bevond zich in de 1e Dorpsstraat. De gemeente Zeist groeide gestaag waardoor men met ruimtegebrek te maken kreeg. Daarom werd in 1877 een nieuw en groter gemeentehuis op vrijwel dezelfde plaats aan de Dorpsstraat gerealiseerd.

Het gemeentehuis uit 1877, dat tot 1909 heeft dienst gedaan, is architectonisch waardevol vanwege de toepassing van de neo-barokstijl. Op 27 december 1905 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp voor een nieuw raadhuis. Het ontwerp van de 25-jarige architect Jan Stuivinga werd bekroond met de eerste prijs. Dit ontwerp werd uitgewerkt en zo werd in 1908 een heel nieuw gemeentehuis aan Het Rond gerealiseerd.

In oktober 1976 verwoestte een felle brand een deel van het gemeentehuis. De hele bovenste verdieping ging in vlammen op. In 1977 werd besloten om tegelijk met de restauratie van het gemeentehuis tot nieuwbouw over te gaan. Naar ontwerp van architect J. Lengkeek is de bouw van het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis gestart in 1982 en voltooid in 1984.

Lees ook: Raadhuis