Terug naar overzichtTerug naar overzicht

’t Onvolprezen Zeister Bosch

De befaamde Wonderboom in het Zeister Bos (foto circa 1910, J.W. Kraal)

't Onvolprezen Zeister Bosch

Het Zeisterbos ligt aan weerszijden van de Woudenbergseweg. Het is 184 hectare groot en vormt samen met de parken en bossen van de buitenplaatsen Hoog Beek en Royen en Pavia een brede groene strook aan de oostzijde van Zeist. Tot 1913 was het bos particulier eigendom, waar vrije wandeling was toegestaan. Het maakte het dorp Zeist aantrekkelijk als woonplaats en toeristisch oord. Honderd jaar geleden kocht de gemeente Zeist de “wijd en zijd vermaarde Zeister Bosschen” uit de nalatenschap van mevrouw A.C.A. Pauw van Wieldrecht-Voombergh.

Direct na de aankoop is Staatsbosbeheer ingeschakeld om de toestand van het bos in kaart te brengen en een beheerplan op te stellen. Het bos bleek in slechte conditie en eenzijdig qua samenstelling. Het bestond uit 147 hectare naaldhout (grove den), 31,5 hectare eikenhakhout en slechts 3,5 hectare opgaand loofhout (eiken, beuken, acacia’s). Het meeste hout was 19de-eeuws productiehout. Ook vroeg de gemeente advies aan de bekende tuinarchitect Hendrik Copijn. Grondverbetering en nieuwe, gevarieerde aanplant waren zijn aanbevelingen aan hen “die in het Zeisterbosch een mooi stuk natuur zien en dat willen behouden tot genot van zichzelf en van hen, die na ons komen”. De adviezen van Staatsbosbeheer en Copijn zijn ter harte genomen. Daardoor kon het Zeisterbos zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk ongelijkjarig gemengd bos.