Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Zeep maken in Den Dolder

Zeepfabriek de Duif in Den Dolder (tekening 1914)

Zeepfabriek de Duif

In 1889 richtte Christoph Pleines een zeepziederij op net buiten de Koppelpoort van Amersfoort. Zeeppoeder was in die tijd een nieuw product dat zichtbaar schonere was opleverde. In 1902 had hij 63 man personeel. De productie van pakjes zeeppoeder groeide van 1000 per week in 1890 naar 14.000 in 1895. Ook werden er andere producten gemaakt zoals huishoudzeep (“Triomfzeep”).

De fabriek zorgde voor veel stankoverlast en toen deze op 17 januari 1902 afbrandde, kreeg hij geen vergunning voor de wederopbouw. Pleines ging voortvarend te werk door binnen 12 dagen een noodfabriek op te zetten, maar hij moest een andere locatie zoeken. Dat werd Den Dolder, althans een stuk grond langs de spoorlijn vlak bij de halte Doldersche weg. Het huidige station Den Dolder.

Pleines was trots op zijn producten. Hij plaatste advertenties waarin hij huisvrouwen prees voor het gebruik van zijn zeeppoeder en waarin hij hen waarschuwde voor “namaak”. Ook won hij medailles voor zijn producten op de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913. Speciaal voor die tentoonstelling werd een blok zeep gegoten van 700 kg. Op de randen stond “De Duif” en “Le Pigeon”. Die medailles verschenen ook weer op de verpakkingen.

Lees ook: Christoph Pleines en zeepfabriek de Duif