Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Zeist kort na de oorlog

Triomfantelijk wordt het bord van de NSB-krant rondgedragen

Zeist kort na de 2e wereldoorlog

Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 en de vlucht van de regering naar Londen pakte de bevolking het dagelijkse leven weer snel op. Tijdens de loop van de Tweede Wereldoorlog werd men in toenemende mate geconfronteerd met onaangename maatregelen van de Duitse bezetter, zoals beperking van de bewegingsvrijheid, perscensuur, verbod op radiobezit, distributie van voedsel en goederen en discriminerende maatregelen tegen de Joden.