• Home
  • Lezen
  • Bevrij(d)ers van Zeist (=pagina, en goed)
De bevrijers van Zeist

Na de bevrijding bleven meer dan 100.000 Canadese militairen nog maandenlang in ons land gelegerd, voordat zij werden gerepatrieerd. Pas in februari 1946 keerden de laatste soldaten naar hun land terug. Zij werden ook wel de bevrijers van Zeist genoemd.

Door R.P.M. Rhoen
Tommies

Naast het uitoefenen van hun militaire taken hielpen de geallieerde militairen in die periode met het verdelen van voedsel en met de wederopbouw. Maar behalve werken, sporten en deelnemen aan overwinningsparades, wilden zij ook plezier maken. In de roes van de overwinning hadden veel vrouwen met hen contact gezocht.

In het ‘Jaaroverzicht van de voornaamste gebeurtenissen in Zeist in 1945’ wordt in juni gezegd: ‘De meisjes loopen met Tommies, de Hollandsche jongens wachten af.’

Onze bevrijers

Een vrolijk avondje stappen eindigde meermaals in een vrijpartij en in de loop van de zomer bleken meerdere vrouwen zwanger te zijn van een Canadees. De geallieerde militairen werden dan ook soms wel spottend ‘onze bevrijers’ genoemd. Tussen 1945 en 1947 verwekten geallieerde militairen in Nederland ongeveer 7000 kinderen. In 1946 werden 3374 buitenechtelijke kinderen geboren. In Zeist werden in dat jaar 48 kinderen uit een ongehuwde moeder geboren.

Stripverhaal

In het Zeister Nieuwsblad van 28 december 1945 heeft de
Zeister striptekenaar Wim Petri het jaar aan de hand van strip-
tekeningen in beeld gebracht. Boven zijn strips heeft hij als titel ‘Tegenstellingen 1945’ gezet en daarmee, behalve de politieke
ook de zedelijke veranderingen in ons land tevens weergegeven.
12 Tekeningen hebben iets te maken met de relatie tussen de buitelandse militairen en de oudere Nederlandse meisjes en vrouwen:

Aantrekkelijke Canadezen
Belaagd en verleid

De Britse en Canadese militairen oefenden natuurlijk een aantrekkingskracht uit op de vrouwen. Velen vonden hen seksueel aantrekkelijk en anderen hoopten door hun contacten met de geallieerde militairen op een bepaalde manier materieel er beter van te worden. Denkelijk was voor een aantal van hen een huwelijk met een militair en emigratie naar een rijker land, de grootste wens. ‘The Maple Leaf’ schreef 14 december 1945 dat 7000 Nederlandse vrouwen erop wachten naar Canada te kunnen gaan als echtgenote van een Canadees militair. In 1946 reisden ongeveer 2000 Nederlandse vrouwen die met een Canadese militair getrouwd waren, naar dat land.

Was de reactie van de Nederlandse vrouwen in de eerste maanden na de bevrijding zo vreemd? De Zeister Post beschreef de Britse militairen op 9 mei als: ‘Frissche jonge kerels, gezond, doorvoed, zooals wij haast geen jonge mannen meer kenden. Rustige, breedgeschouderde jongens, knappe, verzorgde gezichten, beheerscht in gebaar en houding. Sportief, mannelijk elegant in hun kleeding: khaki met hier en daar een brokje kleur van een distinctief: zwierif de baret met het koperen embleem. Wij voelen ons moede, magere, oude mannen bij deeze sterke, stralende jeugd.’

Aantrekkelijke Canadezen
Dominee Lugtigheid

De Zeister dominee Lugtigheid beschreef de zedeloosheid in de Zeister Post van 7 juli 1945: ‘Wij worden haast wanhopig onder de losheid, trouweloosheid en zedeloosheid van vele oudere meisjes onder ons, die schijnbaar zich niets meer inspannen tot strijden op dit vergeten front, doch zich avond aan avond klakkeloos haar eigen driften uitleveren. Zelfs moeders, die zoo dapper gevochten hebben in de armoede der bezettingsdagen, geven zich nu willoos over aan de op haar aanstormende machten der verleiding. Wij willen niet hard veroordeelen. Wij begrijpen zeer goed, dat die onderduikers, die zoolang alle vrijheid moesten missen, nu even doorslaat nu alle wegen weer voor hem openliggen. Dat die meisjes, die zoolang alle gezonde blijdschap en erothiek ontbeerden, nu zich een oogenblik dronken drinken aan deze herleefde vreugde. Nu de druk van jaren er eindelijk af is, nu ontsporen zelfs onze moeders en vaders wel even. Alleen hardvochtige rigoristen en zedelijkheidsapostelen kunnen dit niet begrijpen.’