Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Lugt de, postbode

Interview en verslag: Ben Kuster
Gepubliceerd op Geheugen van Zeist oktober 2014

Naam: Gerard de Lugt
Leeftijd:(in 2014) 67 jaar
Geboren: 25 september 1946 te Haarlem als 4de van 6 kinderen, in 1952 verhuisd naar Heemskerk. Zijn vader was meubelmaker, zijn moeder huishoudster.
Getrouwd: Was getrouwd met Annie en in dat huwelijk zijn 2 dochters geboren, zij is 1996 na een lang ziekbed overleden. Gerard is nu getrouwd met Lydia en die heeft uit haar huwelijk 3 kinderen. Samen hebben ze 5 kinderen en 9 kleinkinderen.

Opleiding

Na de lagere school, in Heemskerk, is Gerard met het gezin naar Haarlem verhuisd. Na de lagere school doorgestroomd naar de VGLO (Voorgezet Lager Onderwijs), LTS, opleiding leerling banketbakker, 6 jaar avondschool HBO niveau en 4 jaar verschillende dag bedrijfsopleidingen.

Gerard Lugt tijdens interview

Werkervaring

Tijdens zijn VGLO deed hij klusjes bij de plaatselijke bakker op de zaterdagen. Na zijn VGLO school, met een bijzondere werkvergunning, want onder de 14 jaar mocht je toen niet werken, ging hij bij verschillende banketbakkerijen werken, waarbij hij 3 avonden in de week studeerde aan de LTS in Haarlem.

Postbode

In februari 1963 is hij van de banketbakkerij naar de toenmalige PTT in Beverwijk gegaan. Als 16 jarige moet je onderaan beginnen. Eerst als telegrambesteller, op een bromfiets met een RAC (Rijks Automobiel Centrale) certificaat, anders mocht je niet op een rijksbromfiets rijden. Daarna leerling-besteller, waarbij hij eerst met een leermeester (oudere postbode) moest meelopen totdat hij zijn volledige opleiding als postbesteller had volbracht.

Fietsend postkantoor

Je kunt een postbode uit 1965 niet vergelijken met een postbode anno 2014. De postbode uit 1965 bracht niet alleen post rond, maar had nog veel meer taken. Het was een fietsend postkantoortje. Je moest postzegels verkopen, AOW uitbetalen, giro overschrijvingen verwerken en postpakketten meenemen. Het kwam dus regelmatig voor dat je met grote geldbedragen op pad ging. Ook fungeerde hij als overbrenger van berichten en boodschappen tussen bewoners.

Zodoende legde hij heel veel sociale kontakten met mensen en was ook een soort van sociaal werker.

Dienstplicht

In 1966 heeft hij zijn dienstplicht vervuld. Na de basis opleiding is hij naar de koksopleiding gegaan en heeft zijn dienstplicht in verschillende militaire keukens vervuld.

Verhuisd

In 1968 is hij getrouwd en overgeplaatst naar Utrecht. De reden van de overplaatsing was dat hij bij zijn schoonouders in woonde. Mijn schoonvader had werk gekregen in Utrecht.

AO analist

In de periode van 1995, 1996, van sollicitatie en aanstelling werd zijn vrouw Annie ziek, na ziekenhuis opnames en therapieën, heeft hij gesolliciteerd bij KPN als AO analist(Administratieve Organisatie-analist) en aangenomen.

Enkele ervaringen

In Beverwijk maakte hij mee dat terwijl hij de post in de brievenbus deed een teefje net met jongen achter uit de keukendeur rende en in zijn kuit beet. Op een ander adres zat een grote hond aan een kooi vast met een ketting die altijd naar hem blafte met het schuim op zijn bek. Hij wilde daar altijd zo gauw mogelijk weg, want hij dacht als die hond ooit eens los brak dan was hij nog niet jarig. En wat gebeurde er op een dag? De ketting brak en de hond vloog op hem af. Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest om te blijven staan. Toen de hond bij hem kwam, snuffelde hij wat en maakte dat hij wegkwam.