Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - I en J

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letters I en J.

Idenburglaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar Alexander Willem Frederik Idenburg (1861 – 1935), Nederlands staatsman, antirevolutionair; 1902 – 1905, 1908 – 1909, 1918 – 1919 minister van Koloniën. 1905 – 1908 Gouverneur van Suriname en 1909 1916 GouverneurGeneraal van Nederlands OostIndië. Van 1920 1924 lid van de Eerste Kamer en sedert 1924 Staatsraad. In 1923 werd hij minister van Staat.

Jozef Israëlslaan

Bosch en Duin
Op 28 februari 1929 genoemd naar Jozef Israëls (1824 1911), Nederlands schilder en etser, groot bewonderaar van Rembrandt, een der leidende figuren van de Haagse School. Bekende werken: De dag van het afscheid, Langs het kerkhof, Een zoon van het Oude Volk. De Jozef Israëlslaan heette eerder Kastanjelaan, in verband met de bij de aanleg van deze weg geplante kastanjebomen. Toen in 1929 alle kastanjebomen waren verdwenen omdat ze daar blijkbaar niet wilden groeien, besloot de raad deze zijweg van de Mesdaglaan ook naar een bekend Nederlands schilder te noemen.

Dr. H.th. sJacob - foto universiteitsmuseum Utrecht
Dr. S’ Jacoblaan

Zeist
Op 31 mei 1954 genoemd naar dr. Herman Theodoor sJacob (1869 – 1950), wethouder van Zeist van 4 september 1923 tot 13 maart 1924. Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht van 1 mei 1924 tot 1 maart 1934. Hij woonde op het landgoed ‘Dijnselburg’.

Jagerlaan

Zeist
De Jagerlaan is genoemd naar het aan de Slotlaan gelegen café Het Jagertje, later verbouwd tot hotel Parkoord‘. Het Jagertje’ werd in 1883 gebouwd en jarenlang geëxploiteerd door Justus Hendrikus de Geest, zoon van Arie de Geest, boswachter en bewoner van het Jagershuisin het Zeisterbos. Het gedeelte van de Jagerlaan tussen Voorbeuvel en Emmastraat werd aan het eind van de vorige eeuw Brouwerijweg genoemd naar de bierbrouwerij, die daar destijds gevestigd was.

Hotel Parkoord - voorheen het Jagertje - particuliere collectie
Jagershuys - particuliere collectie
Jagersingel

Zeist
Op 18 november 1920 genoemd naar het in het Zeisterbos gelegen Jagershuis‘, dat in de 19e eeuw werd gebouwd. Ter onderscheiding van het in 1883 aan de Slotlaan gebouwde café Het Jagertje‘, dat door een zoon van de boswachter en bewoner van het Jagershuiswerd geëxploiteerd, werd het ‘Jagershuisin het eind van de vorige eeuw Het oude Jagertjegenoemd.

Jan Willem Frisolaan

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Johan (Jan) Willem Friso (1687 – 1711), Prins van Oranje, Graaf van Dietz, erf-stadhouder van Friesland, stadhouder van Groningen. Hij onderscheidde zich in de Spaanse Successieoorlog. Verdronken in het Hollandsch Diep.

Javalaan

Zeist
Op 24 oktober 1941 genoemd naar Java, een der Grote Sunda eilanden (groot 132.174 vierkante kilometer, inclusief Madura) in de Republiek Indonesia. De bevolking bestaat in het westen uit Sundanezen, in het midden en oosten uit Javanen en op Madura uit Madurezen. Belangrijke havens: Tandjung-periuk, Surabaja en Tjirebon.

Jordanlaan

Zeist
Op 16 april 1973 genoemd naar Herman Julius Jordan (19031971), oprichter en van 1946 – 1968 rector van het H.J. Jordanlyceum te Zeist, voorzitter van de Nederlandse Montessori-vereniging.

Jufferstraat

Zeist
Genoemd naar het FransZwitserse kindermeisje van de familie Huydecoper, juffer Denise Lijnos, die op 8 november 1844 trouwde met Adriaan de Meijere jr. Blijkens de huwelijksakte was hij van beroep ‘privaat onderwijzer’, zoon van de dorpsschoolmeester Adriaan de Meijere. Het jonge echtpaar woonde in het eerste huis aan het toenmalige smalle zandpad tussen de Donkerelaan en de steeg van Beek en Royen. Na verloop van tijd werden er meer huizen gebouwd en ontstond de naam Jufferstraat. De Jufferstraat werd in de tweede helft van de vorige eeuw ook Windsteeg genoemd.

Jupiterhof

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Jupiterhof gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De Planetenlaan geeft toegang tot alle ‘hoven’ en het centrale plein die alle namen hebben van planeten Voor het achtervoegsel hof is gekozen, vanwege de stedenbouwkundige opzet waarbij de woningen zijn gesitueerd om een hof.