Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - L

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter L.

Laan van Beek en Royen

Zeist
De Laan van Beek en Royen is genoemd naar het aan de 2e Dorpsstraat gelegen huis ‘Beek en Royen’. In de 18e eeuw lieten Hendrik Verbeek, burgemeester van Utrecht, en zijn echtgenote Clara Justine van Royen het huis bouwen, dat zij naar hun beider familienamen ‘Beek en Royen’ noemden. De Laan van Beek en Royen werd vroeger “Voetenlaan” genoemd naar de familie Voet van Winssen, die in het begin van de 19e eeuw op ‘Beek en Royen’ woonde. Een naam die lang populair kon blijven, omdat men er niet mocht rijden. Het gedeelte vanaf de 2e Dorpsstraat tot de 1e Hogeweg was namelijk afgezet met hardstenen palen en uitsluitend bestemd voor voetgangers.

Beek en Royen - van de Poll Stichting Zeist
Laan van Bergen

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar Willem Adriaan van Nassau (1704 – 1759), die behalve Heer van Zeist, Driebergen, Blikkenburg, Cortgene, Mijlpolder, Krabbe en Middelharnis ook Heer van Bergen was en aldaar woonde. De reden, dat juist de naam Bergen uitgekozen is voor deze laan, houdt vermoedelijk verband met de aan deze laan evenwijdig lopende laan, dat bij hetzelfde raadsbesluit de naam Laan van Henegouwen kreeg. De hoofdplaats van de Belgische provincie Henegouwen heet ’toevallig’ ook Bergen.

Laan van Cattenbroeck

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar de ambachtsheerlijkheid Cattenbroeck, 225 hectare groot, waar in 1748 maar 4 huizen stonden. Reeds in 1361 wordt Cattenbroeck genoemd, wanneer het kapittel van St. Pieter, 8 morgen land in erfpacht geeft aan Otto van Cattenbroeck (zie Bronnen van Zeist, deel I, bladzijde 56). De naam wijst op laaggelegen, drassig broekland en is vermoedelijk ontleend aan de grondsoort, aan de moerasklei, welke in West-Utrecht thans nog ‘katteklei’ wordt genoemd.

Laan van Dillenburg

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar de stad Dillenburg, waar Prins Willem I van Oranje en Prins Maurits op het gelijknamige slot werden geboren. Het slot werd in 1760 door de Fransen verwoest. Op de ruïnes bouwde men van 1872 – 1875 de 40-meter hoge Wilhelmsturm met het Oranjemuseum.

Laan van Henegouwen

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar Margaretha van Henegouwen (circa 1300 – 1356). Zij huwde in 1324 keizer Lodewijk IV van Beieren, die haar in 1345 beleende met Holland, Zeeland en Henegouwen. Haar zoon Willem V ontketende een opvolgingsstrijd, die een standenstrijd werd, namelijk de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Margaretha werd in 1354 tot afstand gedwongen.

Rijnwijk omstreeks 1650 - particuliere collectie
Laan van Rijnwijk

Zeist
Genoemd naar het huis ‘Rijnwijk’ in het gerecht van Stoetwegen. Mr. Jacob van Asch van Wijck (1585 – 1645), kanunnik, scholaster en deken van het kapittel van St. Pieter te Utrecht en president van de Staten van Utrecht, kocht van genoemd kapittel een aantal landerijen aan de Kromme Rijn, waar hij het buiten ‘Rijnwijk’ stichtte. In de eerste helft van de achttiende eeuw werd ‘Rijnwijk’ bewoond door Belgische geestelijken van de Cisterciënserorde, afkomstig van de beroemde abdij van Orval en daarom Orvalisten genoemd. Omdat zij in 1713 de bul Unigenitus tegen de Jansenisten niet wilden accepteren zijn zij uit België naar Nederland gevlucht, waar zij eerst op ‘Torenvliet’ bij Leiden en later op ‘Rijnwijk’ onderdak hebben gevonden. Het huis is in de zestiger jaren van de vorige eeuw gesloopt.

Laan van Vollenhove

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar de buitenplaats ‘Vollenhove’ in De Bilt, aan de Utrechtseweg tegenover het begin van de Amersfoortseweg. De wijk Vollenhove is gebouwd op het terrein, dat voorheen bij deze buitenplaats hoorde.

Laantje zonder Eind

Zeist
Het Laantje zonder Eind, dat schijnbaar eindeloos doorliep tot aan de grens van Soesterberg, werd vroeger ook wel Torenlaan of Toornlaan genoemd, omdat men vandaar uit de toren van Amersfoort (de ‘Lange Jan’) kon zien. Het werd ook aangeduid als Verbeek’s spoor. Het gedeelte van het Laantje zonder Eind tussen de Jagersingel en de Oude Woudenbergse Zandweg heette blijkens de wegenlegger van 12 januari 1906 Komlaantje.’

Lageweg

Zeist
De naam Lageweg duidt op de ligging van de weg in het lage gedeelte van Zeist. Deze eeuwenoude weg was tot het voorjaar van 1968 één van de meest rustige wegen van Zeist, omdat de verbinding met de Waterigeweg bestond uit een smal bruggetje (het zogenaamde Leugenbruggetje) dat alleen door voetgangers of fietsers gebruikt kon worden. In verband met de verkeersopstoppingen in de beide Dorpsstraten is vanaf 1968 het verkeer van de Utrechtseweg in de richting Driebergseweg, via de Lageweg geleid. Het gedeelte van de Lageweg tussen de Driebergseweg en de Nassau-Odijklaan werd voor 1895 ‘Achter Broederplein’ genoemd.

Landlust

Zeist
Op 1 juli 2014 zijn een drietal namen vastgesteld voor een nieuwbouwproject op de hoek Koppelweg – Griffensteijnselaan. Breesteegh, Landlust en De Snep. De veldminuut (topografische kaart) uit 1849 duidt het gebied ten noorden van het kruispunt Noordweg – Kroostweg – Koppelweg aan met de naam Landlust. Een kaart van Van Giessen uit 1861, waarop alle Zeister percelen vermeld staan, toont het goed Rozengaarden, grenzend aan het huis Oirschot. In 1792 is Landlust gebouwd op grond van de Kleine Koppel c.q. De Snep. Tegenwoordig heet het oude huis Rozenhoeve.

Larikslaan

Bosch en Duin
Behalve namen aan gemeentelijke wegen heeft het college van burgemeester en wethouders ook namen gegeven aan wegen op particulier terrein. Op 15 augustus 1995 en 17 september 1995 zijn in overleg met de eigenaren van bouwkavels in de hoek Dennenweg en Duinweg aan aldaar aan te leggen wegen respectievelijk de namen Larikslaan en Taxuslaan gegeven.

Meester Lasterielaan

Den Dolder
Op 27 april 2009 is de naam Meester Lasterielaan toegekend. Aart Lasterie werd geboren te Harderwijk op 1 augustus 1866. De heer Lasterie werd opgeleid tot onderwijzer aan de Groen van Prinsterer Kweekschool te Doetinchem. Vanaf 1904 bekleedde hij de functie van schoolhoofd. Eerst op het eiland Marken en per 1 februari 1911 van de ‘School met de Bijbel’ in Den Dolder. Hij werd gekozen uit 68 sollicitanten. Tot 1 januari 1932 vervulde hij deze functie. Op 1 juli 1929 vierde hij zijn veertigjarig ambtsjubileum. In de kringen van het christelijk onderwijs was hij een bekende en zeer geziene figuur, ‘wiens woord gezag had’ (1936). Hij bewoog zich op kerkelijk en politiek gebied. De heer Lasterie was lid van de Gereformeerde Kerk. Hij was vier jaar ouderling bij de Gereformeerde Kerk te Zeist. In 1933 werd te Den Dolder een zelfstandige kerkelijke gemeente opgericht en hij werd lid van de kerkenraad (ouderling). Een functie die hij tot aan zijn dood vervulde. Hij was de uitvinder van een projectiedaglicht apparaat – ‘dat naar zijn naam genoemd is’ – en waarvan in het onderwijs veel gebruik werd gemaakt.

Pater W.J. de Leeuw - particuliere collectie
Pater de Leeuwweg

Austerlitz
Op 1 oktober 1984 genoemd naar de franciscaner pater Willem Johannes de Leeuw (1898 – 1975), die van 1962 tot 1974 als eerste rooms katholieke pastor in Austerlitz werkte en bij de gehele bevolking een zeer gewaardeerde inwoner was.

Leliestraat

Zeist
Op 5 april 1906 zijn aan de nieuw aangelegde wegen in de nabijheid van de Driestlaan (Hortensialaan) de namen Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en Tulpstraat gegeven.

Jacob van Lenneplaan en Jacob van Lennepplein

Zeist
Op 19 november 1914 genoemd naar Jacob van Lennep (1802 – 1868), Nederlands dichter en schrijver van voornamelijk historische romans. Hoofdwerken: De Roos van Dekama (1836) en De Lotgevallen van Ferdinand Huyck (1840).

Lepelaarlaan

Zeist
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaartlaan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholverlaan en Fuutlaan gegeven.

Lievendaallaan

Zeist
Op 31 maart 1952 genoemd naar de ‘Stichting Lievendaal’ te Zeist, welke stichting op 22 september 1903 is opgericht en ten doel heeft protestantse oude en hulpbehoevende personen aan een goedkope woning met een tuin te helpen. In de naaste omgeving van de Lievendaallaan staan zestien woningen welke door deze stichting zijn gebouwd. Op de plaats waar in 1952 zes blokjes van twee woningen zijn gebouwd, stonden vroeger twee blokjes van zes woningen. In de volksmond werden deze twaalf huizen ‘De Twaalf Apostelen’ genoemd.

Jan Ligthartplein

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar Gerard Jan Ligthart (1859 – 1916), Nederlands opvoedkundige. Hij was schoolhoofd in Den Haag. In pedagogisch opzicht gaf hij de leerlingen een grote vrijheid en trachtte hen zo zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen. Praktisch heeft hij het onderwijs aan zich verplicht door zijn medewerking aan de door H. Scheepstra geschreven boekjes, waarvan ‘Ot en Sien’ het meest bekend werd.

Henriëtte van Lijndenlaan

Zeist
Bij schrijven van 27 september 1928 verzocht het raadslid dokter S.G.T. Bendien, de gemeenteraad één der nieuwe lanen in het park ‘Kersbergen’ de naam te geven van Henriëtte van Lynden, ter ere van de nagedachtenis van jonkvrouwe Cornelia Henriëtte barones van Lynden, die meer dan een halve eeuw voor en onder de bevolking van Zeist op buitengewone wijze werkte. Zij woonde in huize ‘Veelzigt’ aan de Utrechtseweg en overleed aldaar op 19 augustus 1928 op 82-jarige leeftijd. De gemeenteraad voldeed aan het verzoek op 11 oktober 1928. In het raadsbesluit en op de straatnaambordjes staat Henriëtte van Lijndenlaan. De juiste schrijfwijze is: Van Lyndenlaan.

Lindenlaan

Zeist
De Lindenlaan is op 10 november 1921 overgenomen van de N.V. Schaerweijder Bosschen en had toen deze naam reeds.

Lisztplein

Zeist
Op 2 september 1985 genoemd naar Fransz Liszt (1811 – 1886), Hongaars componist, fenomenaal pianovirtuoos. Componeerde onder meer symfonische gedichten.

De Savornin Lohmanlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar jonkheer mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman (1837 – 1924), Nederlands staatsman, sloot zich in 1879 aan bij de Antirevolutionaire Partij en werd in de Tweede Kamer één van haar voornaamste woordvoerders. 1883 – 1895 hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 1890 – 1891 minister van Binnenlandse Zaken. Raakte met dr. A. Kuyper in conflict en werd leider van de Vrije-Anti-Revolutionaire Partij, in 1908 de Christelijk Historische Unie geworden. Voorvechter voor de bijzondere school.

Lommerlust

Zeist
Op 18 januari 1934 genoemd naar de gelijknamige buitenplaats aan de Utrechtseweg. De naam van het huis is later gewijzigd in ‘Livland’. Na de restauratie in 1980 heeft het huis de oude naam teruggekregen.

Prof. Lorentzlaan

Zeist
Op 26 februari 1928 genoemd naar prof. dr. Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928), Nederlands natuurkundige, grondlegger van de elektronentheorie, baande de weg voor de relativiteitstheorie. Hij verwierf in 1902 met prof. dr. Pieter Zeeman de Nobelprijs. De Prof. Lorentzlaan heette voorheen het Mooie Laantje. De motivering voor deze naamswijziging blijkt uit onderstaand verslag uit de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 1928: ‘De Voorzitter zegt, dat meermalen tot uiting is gekomen, de wenschelijkheid om het Mooie Laantje een andere naam te geven. De naam Mooie Laantje klinkt zoo kinderachtig en is weinig passend voor zulk een langen verkeersweg. Als laan is deze weg niet eens zoo mooi; de naam stamt uit vroegere tijden, toen hier inderdaad een mooi laantje liep, dat echter verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een naar de eischen van den tegenwoordigen tijd ingerichten weg. Burgemeester en Wethouders stellen thans voor den naam te veranderen in: Prof. Lorentzlaan, om op deze wijze te huldigen den grooten natuurkundige, onlangs overleden, die zulk een buitengewonen reputatie had, niet alleen in Nederland, doch in geheel Europa. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen’. Het is wat wonderlijk, dat burgemeester mr. C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken aan het eind van de raadsvergadering de leden min of meer overvalt met een mondeling voorstel tot naamswijziging van het Mooie Laantje. Insiders vertelden sedertdien, dat het op dat moment afwezige raadslid mevrouw A.A. van Hoogstraten-Schoch, die aan het Mooie Laantje woonde, de geestelijke moeder was van dit verzoek.

Lyceumlaan

Zeist
Op 26 februari 1923 genoemd naar het nabij deze laan gelegen en op 27 april 1922 in gebruik genomen Christelijk Lyceum.

Christelijk Lyceum - particuliere collectie