Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - O

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter O.

Odijkerweg

Zeist
De Odijkerweg, genoemd naar de ligging van de weg in de richting van Odijk, wordt in het Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeist van 4 januari 1826, omschreven als volgt: ‘De Odijkersteeg, van de Odijkerbrug en over het bruggetje der Driebergermeer (beide uit den Krommen-Rijn) over den straatweg (is Driebergseweg) tot in de heide over Austerütz’. Op de voetspoorkaart van de boswachterij Austerlitz van 1967 wordt het pad in het verlengde van de Breullaan over Klein Heidestein, Hoog Kanje en langs het KNVB-centrum tot aan de Woudenbergseweg nog aangeduid met Odijkersteeg.

Oirschot - Gemeente Archief Zeist
Oirschotlaan

Zeist
De Oirschotlaan is op 1 september 1932 genoemd naar de buitenplaats ‘Oirschot’ aan de Utrechtseweg. De buitenplaats, gebouwd in 1843, heeft in 1961 plaats moeten maken voor het gebouw van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek (T.N.O.).

Okerlaan

Zeist
Op 1 maart 2010 zijn aan 4 straten in Zeist kleurnamen gegeven. De buurtnaam is het Palet, en met deze naam wordt uitdrukking gegeven aan de veelzijdigheid van de buurt. Het is een moderne woonwijk met moderne architectuur waar burgers en mensen met een beperking door elkaar leven. De keuze voor kleurnamen stelt de mensen met een beperking in staat in een straat te wonen, waar ze de naam van begrijpen en kunnen uitspreken. De kleurnamen van de straten zijn Karmijn, Kobalt, Oker en Violet. Dit zijn visueel duidelijk te onderscheiden kleuren.

Johan van Oldenbarneveltlaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar mr. Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619), Nederlands staatsman, sedert 1586 leider van de binnenlandse en buitenlandse politiek der Nederlandse Republiek. Gaf in 1602 de stoot tot oprichting van de Oost-Indische Compagnie. Koos in de godsdienststrijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten de zijde der eersten, hetgeen de geschillen met Maurits en de Staten-Generaal verscherpte. Hij wees de eis tot het houden van een nationale Synode af en liet de Staten van Holland in 1617 de ‘Scherpe Resolutie’ aannemen, die het militair gezag van Maurits aantastte. Hij werd gevangen genomen en na een partijdig proces ter dood veroordeeld en onthoofd.

Oranje Nassaulaan en Oranje Nassauplein

Zeist
Op 18 november 1920 genoemd naar Oranje Nassau, het Nederlandse koningshuis; in mannelijke lijn afstammend van Graaf Jan de Oude (1535 – 1606), oudste broer van Prins Willem I van Oranje. Diens nakomeling Willem Karel Hendrik Friso werd in 1747 erfelijk stadhouder van alle Nederlandse gewesten; zijn kleinzoon Willem I grondvestte in 1814 het Koningshuis. De brede Oranje Nassaulaan dankt haar ontstaan niet aan het potlood van een architect, maar aan een der rupsenplagen, waardoor het Kerckebosch in de jaren 1920 werd geteisterd. Begin 1920 werd een geheel open baan gekapt tussen het Zeisterbos en het Kerckebosch om de alles vernielende rupsen een halt toe te roepen. Op die open baan werd later de Oranje Nassaulaan aangelegd.

Voormalige oranjerie in het Walkartpark
Oranjerie

Zeist
Op 11 juni 1996 is aan het nieuwbouwcomplex achter de Choisyweg de naam Oranjerie gegeven. Wanneer we weten dat hier gebouwd is op het terrein van de gemeentelijke kwekerij en dat daar de oranjerie staat, die nog afkomstig is uit het Walkartpark, dan is de naamgeving duidelijk.

Orionplein

Huis ter Heide
Op 8 april 2009 is aan één van de straten in de nieuwe woonwijk Sterrenberg de naam Orionplein gegeven. De namen zijn gekozen door Stichting Abrona, omdat er op het terrein ook mensen met een verstandelijke beperking wonen en zij moeten de namen kunnen begrijpen. De straatnamen hangen samen met de naam Sterrenberg en hebben onderling verband.

Van Ostadelaan

Huis ter heide
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Adriaen van Ostade (1610 – 1685), Nederlands schilder, leerling van Frans Hals. Hij was de meester van de kleine scène met boeren, handwerkslieden, muzikanten enzovoort.

Oude Arnhemseweg

Zeist
De Oude Arnhemseweg is het meest westelijke gedeelte van de oeroude Heerweg van Utrecht naar Arnhem. Zie Arnhemse Bovenweg. Het gedeelte van de Oude Arnhemseweg, vanaf de Voorheuvel tot aan de Schaerweijdelaan werd vroeger Stroobuurt – in de wandeling Strooiebuurt – genoemd. Zie ook Austerlitzseweg.

Stroobuurt - Van de Poll stichting
Oude Postweg

Austerlitz
De Oude Postweg is een der oudste wegen van de buurtschap Austerlitz en was een deel van de Oude Postweg van Arnhem naar Amsterdam.

Oude Woudenbergse Zandweg

Zeist
De Oude Woudenbergse Zandweg is de oude middeleeuwse verbindingsweg met Woudenberg. Op de kaart van B. de Roij van 1677 wordt deze weg aangeduid als ‘Den Woudtweg’ en op de kaart uit de gemeente-atlas van J. Kuyper van 1867 als ‘Utrechtseweg’. Tengevolge van de bebouwing in de Verzetswijk en in Vollenhove zijn grote gedeelten van deze oeroude weg aan het openbaar verkeer onttrokken.

Overeemlaan, Zuster van

Den Dolder
Janna van Overeem, roepnaam Jannie, werd geboren te Zeist op 13 april 1912. Zij was de oudste van 3 kinderen. Het gezin woonde op het adres Dolderseweg 189. Tussen 1930 en 1941 heeft zij een aantal jaren in Utrecht en in Baarn gewoond. Van 24 april 1941 tot 3 april 2006 woonde zij in Den Dolder in het huis aan de Dolderseweg waar zij was geboren en getogen. Volgens het bevolkingsregister was zij verpleegster, maar uit een interview in de Dolderse Kroniek blijkt dat zij kraamzuster was. Zij stond in Den Dolder bekend als ‘Zuster Overeem’ en als vroedvrouw heeft zij veel kinderen ter wereld helpen brengen. Tot 1972 is zij in het kraamwerk actief geweest.

De laatste jaren van haar leven woonde zij in De Bilt. Zij is op 3 januari 2009 in Utrecht overleden.

Overtoomse Veld

Den Dolder
Op 24 november 2008 is de naam Overtoomse Veld vastgesteld naar aanleiding van de ontwikkeling van woningbouw op het voormalig Overtoom terrein in Den Dolder. Als herinnering aan Overtoom op deze plek is de naam Overtoomse Veld zeer geschikt. De ‘NV verkoopassociatie van 17 metaalindustrieën Overtoom’ te Amsterdam diende in 1957 een vergunningaanvraag in voor het bouwen van kantoren en magazijnen op het terrein. De bouw vond plaats in 1959, waarna er meerdere uitbreidingen volgden.