Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Blookerpark

Door: Laura Meijer

Het Blookerpark een mooi stukje groen in Huis ter Heide.

 

Overplaats Zandbergen

In 1652 gaven de Staten van Utrecht hun goedkeuring voor de aanleg van een weg tussen Amersfoort en de Utrechtseweg, de Berchwech of Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh geheten. Deze weg heet tegenwoordig de Amersfoortseweg. Het doel van deze weg was niet alleen een betere verbinding tussen Utrecht en Amersfoort, maar ook een uitgelezen kans de heidegrond eromheen te verkopen. Dhr J. Schade van Westrum kocht een van deze percelen en liet op het zuidelijke deel een huis bouwen. De overplaats, het deel aan de overkant van de Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh, bleef bos, heide en weidegrond. Het huis kreeg de naam Zandbergen. Het huidige Blookerpark is een gedeelte van deze overplaats.

Oude prent Blookerpark in Huis ter Heide
Witte kerkje Huis ter Heide
Eigenaren

Pieter Maria de la Court kocht in 1853 van de erfgenamen van Anthony Ebeling de buitenplaats met weidegrond. Het verhaal gaat dat hij in 1860 Jan en Hendrik Copijn opdracht heeft gegeven de overplaats in te richten als tuin. Er is wel een ontwerp gemaakt, alleen is het nooit uitgevoerd. Ook de kadastrale gegevens blijken bij P.M. de la Court niet anders dan bij zijn voorgangers: dennenbos, bouwland en lanen als hakbos.

Ook bij Jan Barend Beuker, die het perceel van de la Court kocht staan deze omschrijvingen van de verschillende percelen. Bij het overlijden van Beuker kwam alles op naam van zijn vrouw te staan, mevrouw Buijs, in eerste instantie als dennenbos, bouwland en lanen als hakbos.

In haar periode zijn deze omschrijvingen doorgestreept en vervangen door ‘terrein voor vermaak’, zo zijn de percelen ook bij de kadastrale gegevens van Blooker beschreven.

Johannes Blooker

Ergens tussen 1877 en de verkoop aan Blooker in 1897 is de overplaats ingericht als tuin. Na het overlijden van mevrouw Buijs verkochten haar erfgenamen het perceel aan de cacaofabrikant Johannes Blooker. Hij heeft Hendrik Copijn de opdracht gegeven een tuin aan te leggen op een deel van de overplaats. De achterliggende gedachte hierbij was het aantrekkelijk maken van het gebied voor de verkoop van percelen voor de bouw van villa’s. Ook de bouw van station Huis ter Heide maakte de locatie van een villapark tegenover Zandbergen erg aantrekkelijk.

Blookerpark

Villapark Zandbergen ontstond en Beukenoord is een van de villa’s gebouwd rondom het park. In de jaren 20 van de 20e eeuw heeft Johannes Blooker delen van het villapark overgedragen aan de gemeente. Blooker en zijn vrouw behouden het vrije gebruik van het park tot hun overlijden in respectievelijk 1934 en 1938. Daarna kreeg de gemeente ook de vrije beschikking van het park en kon het tot een openbaar wandelpark beschikbaar worden gesteld.

Keienhuisje Blookerpark
Standbeeld Ceres

Aan de oever van de vijver staat een standbeeld van de Romeinse godin Ceres, godin van de landbouw en akkerbouw. Het origineel heeft misschien in de tuin van Zandbergen gestaan en zou afkomstig zijn uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het holle zinken beeld is later opgevuld met beton voor versteviging. In 2000 is het zwaar beschadigde beeld van zink en beton vervangen door een betonnen replica.

Gerestaureerd beeld in het Blookerpark

Het keienhuisje

Op een kadastrale kaart uit 1832 staat een klein gebouwtje op de grens van twee percelen, met de rug naar het dennenbos en met de voorzijde naar de weidegrond. Dit kleine gebouwtje is het huidige keienhuisje en deed dienst als theehuis, maar ook tijden als opslagruimte voor tuingereedschap. Op de tekening van Numan rond 1800 is dit huisje zichtbaar als koepel. Het heeft dezelfde vorm als het huidige keienhuisje aan de rand van het Blookerpark. Het is een prachtig gezicht vanuit de koepel op het landschappelijke park met aan de linkerzijde nog een stukje weidegrond.

Bronnen

Tekst- en archiefmateriaal:

  • Zeister Historisch Genootschap,
  • Gemeentearchief Zeist,
  • artikel P. Rhoen: ‘De koepel op de overplaats van Zandbergen in Huis ter Heide bij Zeist. Hoe oud is het Keienhuisje in het Blookerpark? De Nieuwsbrief [van Stichting de DonderbergGroep]. Nr. 14 (winter 1998/1999) p. 5-8,
  • Rijksmuseum,
  • privécollectie.