Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Stichting Ruijs Archief

Stichting Ruijs Archief is opgericht op 29 april 1985 met als doel het bijeenhouden en bijeenbrengen van het cultureel erfgoed, vervat in het familiearchief en de bedrijfsarchieven van de familie Ruijs. De bedrijfsarchieven betreffen de archieven van Hotel Theater Figi en haar dochterondernemingen en het bedrijfsarchief van Ruys’ Meubileerinrichting / Ruys Interieurs.

Algemene informatie

De negentiende eeuwse voorgangers van de Figi-familie Ruijs waren ondernemers die in Zeist ambachten uitoefenden als Zuckerbäcker, koekbakker en patissier. Onder hen bevonden zich veel ambachtslieden die – zoals in 1850 de feitelijke grondlegger van Figi, koek- en banketbakker Traugott Wünsche – woonden en werkten op en rond de aan de oprijlaan van Slot Zeist aangelegde pleinen.

Toen George Figi zich er in 1902 vestigde was Zeist het belangrijkste dorp in de Stichtse Lustwarande: het landschappelijke gebied tussen De Bilt en Rhenen waar ’s zomers kapitaalkrachtige families uit de regentenadel en geldaristocratie hun buitenplaatsen betrokken. Deze waren van hun leveranciers in de stad een kwaliteitsniveau gewend dat zij ook verwachtten wanneer zij op hun buitens waren. Dit als deftig bekend staande dorp – ook de Parel van de Stichtse Lustwarande genoemd – werd de bakermat van het huidige Hotel Theater Figi. In 1913 kwam de heer Theo Ruijs sr. en met hem zijn zuster mej. Corrie Ruijs in het bedrijf, dat vervolgens uitgroeide tot het hotel-restaurant met zijn concertzaal.

Concertzaal Figi

Contact

Het bezoekadres van de Stichting is – op afspraak – Het Rond 3 te Zeist. De archieven zijn voor zover passend binnen de bij die archiefdiensten geldende voorwaarden ter inzage bij de aangegeven archiefbewaarplaatsen.

Correspondentieadres: Kersbergenlaan 10, 3703 AN Zeist.

Website Stichting Ruijs archief