Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Freule Jo van de Poll
  • Geboren: Zeist, 15 mei 1872
  • Gestorven: Zeist, 9 november 1970
  • Ongehuwd

Freule Jo, ook wel Zus genoemd, was de jongste van een achttal kinderen van jonkheer Frederik Herman van de Poll en jonkvrouw Henriëtte Wilhelmina van de Poll. Zij had vier broers en drie zussen en het gezin woonde op buitenplaats Beek en Royen.

Freule Jo van de Poll

Het muziekleven in Zeist

De familie Van de Poll heeft veel voor het muziekleven in Zeist betekend. Het oprichten van een afdeling Zeist van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (1871) en het Koninklijk Zeister Harmoniegezelschap (1882) zou zonder hen ondenkbaar zijn geweest. Freule Jo was zelf zeer muzikaal, een uitstekend pianiste. Ze heeft jarenlang de koorrepetities van Toonkunst op de piano begeleid. Daarnaast had zij veel leerlingen uit Zeist en omgeving, voornamelijk uit de adel en het patriciaat. Zij heeft daarmee een belangrijke bijdrage aan het Zeister muziekleven geleverd.

Zeister geschiedschrijving

Daarnaast heeft Freule Jo ook veel gedaan voor de Zeister geschiedschrijving. In 1951 richtte ze de Van de Poll Stichting op, nu het Zeister Historisch Genootschap (ZHG). De stichting wil de kennis voor geschiedenis van Zeist bevorderen en verspreiden. Met de oprichting van de stichting gaf freule Jo uitvoering aan de wens van haar broer Frits (1860-1937), die een grote belangstelling voor de Zeister geschiedenis had.

Op dat moment had de gemeente Zeist nog geen eigen historisch archief. Als beschermvrouwe van de Van de Poll Stichting bezocht freule Jo tot op hoge leeftijd de bestuursvergaderingen. Toen dat niet meer ging vanwege haar hoge leeftijd stuurde zij haar verzorgster als afgevaardigde vaak naar de bestuursvergaderingen. Zelf schreef zij tot haar overlijden nog brieven aan het bestuur over zaken die haar bezighielden.

Met het overlijden van Jo stierf de Zeister tak van de familie Van de Poll uit. Slechts één broer van Jo was gehuwd en had een zoon, maar deze is jong gestorven.

Freule Jo van de Poll verdient wat ons betreft een eigen straat in Zeist.