Open data

Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Registers als Open Data

Het Gemeentearchief Zeist stelt steeds meer metadata uit registers beschikbaar als open data. Het gaat om informatie over de vroegere inwoners van Zeist. Het doelgericht beschikbaar stellen van de data, rekening houdend met de privacy-regels, past uitstekend binnen onze gemeente brede strategie om te streven naar informatiegelijkheid.

Wat is Open Data?

Open data zijn data die zowel toegankelijk als herbruikbaar zijn. Het gaat het om data die:

 • Uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de uitvoering van een publieke taak
 • Openbaar zijn
 • Vrij zijn van drempels, zoals de verplichting om te registreren, van kosten, of van beperkingen op het gebruik
 • Bij voorkeur machineleesbaar zijn en voldoen aan ‘open standaarden’ (geen pdf, wel xml of csv)
 • Vrij zijn van rechten, zoals auteursrechten of andere rechten van derden

Net als de archiefinventarissen en nadere toegangen worden deze datasets aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit betekent dat u de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Zeist mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, ook voor commerciële doeleinden. Maar we zouden het wel leuk vinden als u ons laat weten wat u met onze datasets doet.

Vragen en opmerkingen kunt u versturen via het contactformulier, met als onderwerp ‘open data’.

Registers van Zeister begrafenisrechten 1870 - 1907

Het zijn registers met begrafenisrechten, waarin staat wie wanneer waar is begraven, in totaal circa 4.000 inschrijvingen over de jaren 1870-1907.

De bestandsformaten zijn csv en xlsx. De open datasets zijn de overgetypte kolommen uit de originele registers. Er zitten (natuurlijk) nog fouten in, in de xlsx versie zijn de onduidelijkheden en onleesbare teksten aangegeven in rood, dat is in de csv helaas niet te zien.

De bestanden staan op data.overheid.nl

 • Een zip-bestand met alle registers met begrafenisrechten in csv-formaat
 • Een zip-bestand met alle registers met begrafenisrechten in xlsx-formaat

De gegevens zijn ook op deze website te zien op onze collectie-pagina met begraafplaatsregister.

Registers van Zeister doop-, trouw- en begraafboeken 1658 - 1811

In de periode vóór 1811 werden zaken als geboorte, huwelijk en overlijden niet geregistreerd door de overheid, maar door de kerken, die doop- trouw- en begraafboeken (DTB) aanlegden.

In de doop- trouw- en begraafboeken vindt u gegevens over: de namen van kinderen, de namen van de ouders, getuigen, peters en meters, de namen van bruid en bruidegom, soms de geboorte- of woonplaats, gegevens over inkomsten bij begrafenissen. Om een doop, een huwelijk of een overlijden op te sporen, moet u eerst weten welk geloof de persoon had.

Het digitaliseren van deze registers was een provinciaal project onder aanvoering van Het Utrechts Archief. De bestanden en data worden op de website van Het Utrechts Archief aangeboden en bijgehouden.

Open data Utrechts Archief

De originele DTB-boeken bevinden zich in Het Utrechts Archief en in het Gemeentearchief Zeist. Het gaat om de volgende Zeister registers:

 • Begraafboek EBG kerk, 1746-1811 (Het Utrechts Archief, toegang 1004, inv. nr. 1451)
 • Begraafboek NH kerk, 1728-1811 (Gemeentearchief Zeist, toegang 8500, inv. nr. 2010)
 • Doopboek EBG kerk, 1746-1811 (Het Utrechts Archief, toegang 1004, inv. nr. 1451)
 • Doopboek NH kerk, 1658-1681 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 512)
 • Doopboek NH kerk, 1681-1712 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 513)
 • Doopboek NH kerk, 1712-1785 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 514)
 • Doopboek NH kerk, 1732-1811 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 515)
 • Trouwboek EBG kerk, 1746-1811 (Het Utrechts Archief, toegang 1004, inv. nr. 1451)
 • Trouwboek gerecht, 1676-1770 (Gemeentearchief Zeist, toegang 1004, inv. nr. 2434)
 • Trouwboek gerecht, 1741-1788 (Gemeentearchief Zeist, toegang 1004, inv. nr. 2433)
 • Trouwboek gerecht, 1771-1794 (Gemeentearchief Zeist, toegang 1004, inv. nr. 2435)
 • Trouwboek gerecht, 1795-1802 (Gemeentearchief Zeist, toegang 1004, inv. nr. 2436)
 • Trouwboek gerecht, 1803-1811 (Gemeentearchief Zeist, toegang 1004, inv. nr. 2437)
 • Trouwboek NH kerk, 1659-1681 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 512)
 • Trouwboek NH kerk, 1681-1712 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 516)
 • Trouwboek NH kerk, 1712-1785 (Het Utrechts Archief, toegang 45, inv. nr. 517)

De digitale registers zijn ook op de website van Het Utrechts Archief te zien.