Open Data

Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Open Data

Beschikbaarstelling van open data van het Gemeentearchief Zeist

Registers van begrafenisrechten

In het kader van de Mastercourse Open Data & Hergebruik van Archief2020 en The Green Land heeft het Gemeentearchief Zeist in 2016 vijf datasets aangemaakt. Het zijn (overgetypte) registers met begrafenisrechten, waarin staat wie wanneer waar is begraven, in totaal circa 4.000 inschrijvingen over de jaren 1870-1907.

De bestandsformaten zijn csv en xlsx. De gegevens zijn ook op deze website te zien op onze collectie-pagina met begraafplaatsregisters. De open datasets zijn de overgetypte kolommen uit de originele registers. Er zitten (natuurlijk) nog fouten in, in de xlsx versie zijn de onduidelijkheden en onleesbare teksten aangegeven in rood, dat is in de csv helaas niet te zien.

Net als de archiefinventarissen en nadere toegangen worden deze datasets aangeboden onder een CC0 Publiek Domein Verklaring. Dit betekent dat je de data zonder toestemming van het Gemeentearchief Zeist mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, ook voor commerciële doeleinden. Maar we zouden het wel leuk vinden als je ons laat weten wat je met onze datasets doet.

Vragen en opmerkingen kun je versturen via het contactformulier, met als onderwerp ‘open data’.

De bestanden staan op data.overheid.nl en op zeist.dataplatform.nl

Een zip-bestand met alle registers met begrafenisrechten in csv-formaat

Een zip-bestand met alle registers met begrafenisrechten in xlsx-formaat