Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Boerderij de Brink

Door: Dick van de Kamp

De boerderij (Kroostweg 7) staat op historische grond. In de middeleeuwen stond hier het administratiekantoor van de Bisschop van Utrecht. Hier moesten de boeren betalen voor het gebruik van de grond. Dat gebeurde op de Brink. De kenmerkende vorm van de Brink is nog steeds aanwezig.

Buitenplaats de Brink

De boerderij dateert van 1867 en behoorde bij de buitenplaats De Brink die gesticht is door Jhr. Huydecoper. Hij was burgemeester van Zeist van 1863 tot 1882. De Huydecopers bewoonden het landgoed tot 1922 waarna de familie van Beuningen er de scepter zwaaide. De laatste van Beuningen overleed in 1967.

Boerderij

De boerderij en de weilanden zijn in 1971 door de Gemeente gekocht voor 390.00 gulden. Blijkens een artikel in de Zeister Nieuwsbode van 21 augustus 1959 was de boerderij in de jaren ’50 nog volop in bedrijf. Er waren weiden, hooiland, een boomgaard en een moestuin. De levende have bestond uit 2 paarden en een veulen, 9 varkens , 4 pinken, 6 kalveren, 54 kalkoenen en 13 koeien. Uit het artikel blijkt ook dat boer Westeneng en zijn 2 dochters het best naar hun zin hadden.

Rijksmonument

Het bouwjaar 1867 staat met sierankers op de gevel. De boerderij is van het “langhuistype”. Kenmerkend hiervoor is dat het woonhuis en het werkgedeelte onder een doorlopende kap zijn geplaatst. Dat komt in onze omgeving veel voor. De boerderij wordt nu bewoond door de familie Driessen.

De historische waarde van de boerderij wordt onderstreept doordat de status van rijksmonument is verleend. De in het verlengde liggende schuur uit 1908 is een gemeentelijk monument.

Het is fijn dat er al vanaf 1983 een kinderboerderij is gevestigd. Zo wordt de geschiedenis van de boerderij levend gehouden.