Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Stichting De Zilver-Kamer

De Stichting De Zilver-Kamer is in 2005 opgericht. Haar doelstellingen zijn:

 1. het tijdelijk tentoonstellen op verschillende publieke plekken, van delen van de collectie van zilveren, verzilverde, of van andere materialen vervaardigde voorwerpen. Die voorwerpen zijn ontworpen en/of gefabriceerd in de Gemeente Zeist of hebben een connectie met Zeist. Zulks in de daartoe aangeschafte vitrines van museale kwaliteit onder meer met het oogmerk op educatie
 2. verzamelen – al dan niet in bruikleen – van de genoemde voorwerpen
 3. tentoonstellen van de genoemde voorwerpen
 4. geven van informatie en documentatie over de zilverindustrie en de daaraan verbonden fabrieken en ateliers zoals destijds aanwezig in Zeist
Algemene informatie

 • Heeft u een vraag met betrekking tot de zilverindustrie in Zeist
 • wilt u een schenking doen, bijvoorbeeld een voorwerp of documentatiemateriaal (bestekdozen, cassettes, boeken, folders, reclamemateriaal, etc.) dat te maken heeft met de
  zilverindustrie in Zeist of een schenking in de vorm van geld
 • wilt u vriend worden
 • Stichting De Zilver-Kamer uitnodigen voor het geven van een expositie of lezing
 • de nieuwsbrief ontvangen

stuur dan een bericht naar info@zilverkamerzeist.nl.